กรมสรรพสามิต เรียกเงินคืน กรณีทำผิดเงื่อนไขรถคันแรกกว่า 600 ราย

เศรษฐกิจ
19 ธ.ค. 56
04:24
1,799
Logo Thai PBS
กรมสรรพสามิต เรียกเงินคืน กรณีทำผิดเงื่อนไขรถคันแรกกว่า 600 ราย

กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ามีผู้ทำผิดเงื่อนไขตามโครงการรถคันแรก 600 ราย โดยได้เรียกเงินคืนแล้ว 504 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่การจ่ายเงินคืนให้กับผู้ได้รับสิทธิดำเนินการไปแล้วเกือบ 700,000 ราย โดยจากยอดผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีผู้ยื่นขอรับสิทธิไม่เข้าเงื่อนไขกว่า 3,000 ราย

กรมสรรพสามิต ดำเนินการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการรถคันแรกแล้วทั้งสิ้น 697,686 ราย คิดเป็นเงิน 49,490 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายทั้งหมด 24 ครั้ง ทุกๆ วันที่ 9 ของเดือน
                                    

<"">

สำหรับโครงการนี้ มีผู้ขอใช้สิทธิในโครงการกว่า 1,250,000 ราย คิดเป็นเงิน 92,174 ล้านบาท แต่มีผู้ยกเลิกการใช้สิทธิ 8,462 ราย และไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข 3,100 ราย ทำให้มีผู้อยู่ในสถานะรับสิทธิ 1,247,505 ราย คิดเป็นเงิน 91,375 ล้านบาท
                                    
<"">

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ที่ได้รับรถแล้ว หรือได้ทำการส่งมอบรถยนต์แล้วกว่า 1,100,000 คัน ยังคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับรถยนต์ 127,377 ราย หรือคิดเป็น 10.21 % โดยในจำนวนผู้ได้รับเงินตามสิทธิ แต่ผิดเงื่อนไขภายหลัง มีทั้งหมด 600 ราย คิดเป็นเงิน 31.05 ล้านบาท ในจำนวนนี้ ได้นำส่งเงินคืนให้กรมแล้ว 504 ราย หรือคิดเป็น 25.75 ล้านบาท และที่อยู่ในช่วงดำเนินการเรียกเงินคืน 155 ราย
                                    
<"">

สำหรับ 155 รายนั้น กรมอยู่ในช่วงดำเนินการเรียกเงินคืน โดยอยู่ในขั้นตอน ทำหนังสือถึงผู้ขอใช้สิทธิที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงการคลัง ให้นำเงินที่ได้รับไปมาคืน จำนวน 146 ราย มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณากรณีผู้ขอใช้สิทธิขาดคุณสมบัติตามที่โครงการระบุไว้ และได้รับเงินไปแล้ว จะขอผ่อนชำระ จำนวน 5 รายและส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางพิจารณาฟ้องผู้ขอใช้สิทธิที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 4 ราย


แท็กที่เกี่ยวข้อง: