แบงก์คาดอายุพันธบัตรไทยเข้มแข็งนานเกิน ทำให้ประชาชนสนใจน้อย

เศรษฐกิจ
9 มิ.ย. 53
07:37
45
Logo Thai PBS
แบงก์คาดอายุพันธบัตรไทยเข้มแข็งนานเกิน ทำให้ประชาชนสนใจน้อย

เจ้าหน้าที่ธนาคารเชื่อว่า ระยะเวลาการลงทุนที่นานเกินไป ทำให้บรรยากาศการขายพันธบัตรไทยเข้มแข็งสำหรับประชาชนวันแรกทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดไม่ค่อยคึกคักบรรยากาศการซื้อพันธบัตรไทยเข้มแข็ง ซึ่งเปิดขายวันแรกให้กับประชาชนทั่วไป ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ค่อนข้างบางตาในช่วงสาย โดยครึ่งวันแรกมีลูกค้าประมาณ 100 ราย ลูกค้าบางคนบอกว่า แม้อายุพันธบัตรจะนานถึง 6 ปี แต่ถ้าเทียบกับผลตอบแทนจากการออมเงินรูปแบบอื่นแล้ว ถือว่าดีกว่า

สำหรับธนาคารกสิกรไทยได้รับการจัดสรรพันธบัตรครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 14,000 ล้านบาท และภายหลังเปิดขาย 3 วัน สามารถขายได้แล้ว 8,800 ล้านบาท

ส่วนในต่างจังหวัด ธนาคารกรุงไทย สาขา 5 แยกพ่อขุนเม็งราย จังหวัดเชียงราย บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา เจ้าหน้าที่ธนาคารคาดว่า สาเหตุที่ประชาชนให้ความสนใจน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่มองว่าเป็นการลงทุนที่นานเกินไป ขณะที่บางส่วนอาจเชื่อว่า ดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

เช่นเดียวกับที่จังหวัดน่าน ตาก และพิษณุโลก ซึ่งประชาชนให้ความสนใจซื้อน้อยเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ และข้าราชการบำนาญ สาขาละไม่เกิน10 ราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารเชื่อว่า เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม และการเลื่อนการขายพันธบัตรของรัฐบาล ทำให้ความสนใจลดลง

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งซึ่งเปิดขายครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี โดยวันที่ 9 - 11 เปิดขายให้ประชาชนทั่วไปในวงเงิน 10,000-1,000,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยเป็นอัตราขั้นบันได เฉลี่ยดอกเบี้ยร้อยละ 4.17 ต่อปี และจ่ายปีละ 2 ครั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ