เอแบคโพลล์ชี้วิกฤตการเมืองทำความสุขคนกรุงลดลง

สังคม
1 ต.ค. 53
10:28
35
Logo Thai PBS
เอแบคโพลล์ชี้วิกฤตการเมืองทำความสุขคนกรุงลดลง

เอแบคโพลล์เผยผลสำรวจความสุขมวลรวมคนไทยลดลงจาก 6.77 อยู่ที่ 6.57 โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครที่มีความสุขน้อยกว่าภาคอื่น จากเหตุสถานการณ์การเมืองและไม่ได้รับความเป็นธรรม
ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยถึงผลวิจัยแนวโน้มความสุขมวลรวม (GDH) ของคนไทยภายในประเทศ ประจำเดือนก.ย.53 จากกลุ่มตัวอย่าง 5,059 ตัวอย่าง ใน 28 จังหวัด พบว่า ดัชนีความสุขของคนไทยในเดือนก.ย.ลดต่ำลงจากเดือนก.ค. ซึ่งอยู่ที่ 6.77 มาอยู่ที่ 6.57 โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์การเมือง ความไม่เป็นธรรมทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และภาพลักษณ์ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าคะแนนความสุขอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากมีเพียง 3.93 คะแนน ซึ่งมีความสุขต่ำกว่าประชาชนในภาคอื่นๆ ของประเทศ โดยมีผลจากสถานการณ์การเมืองของประเทศเป็นหลัก

การสำรวจครั้งนี้ยังได้สอบถามความเห็นเกี่ยวกับแผนปรองดอง โดยประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้นักการเมืองปรองดองกันก่อน แล้วจึงมาใช้กับประชาชน ขณะที่ประเด็นการนิรโทษกรรม มีทั้งที่เห็นว่าจะทำให้ปัญหาจบลงได้ และเห็นว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ อย่างไรก็ตามเห็นว่า ควรดำเนินการทุกอย่างไปตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง


แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-