ผลศึกษาค่าใช้จ่าย 5 กลุ่มโรค พ.ศ.2557

สังคม
22 พ.ค. 58
14:39
176
Logo Thai PBS
ผลศึกษาค่าใช้จ่าย 5 กลุ่มโรค พ.ศ.2557

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ทีมศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เผยผลศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 5 กลุ่มโรค โดยเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง กับโรงพยาบาลเอกชนในหลายระดับที่ผู้ป่วยต้องจ่ายต่อการรักษา 1 ครั้งในราคาสูงสุด เช่น โรคหวัดธรรมดา โรงพยาบาลรัฐ 1,200 บาท เอกชนอาจจะสูงเกือบ 4,000 บาท ไส้ติ่งอักเสบของรัฐประมาณ 40,000 บาท เอกชนกว่า 200,000 บาท หรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลัน ของรัฐประมาณ 150,000 บาท แต่เอกชนสูงถึง 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าห้อง ค่าอุปกรณ์ ค่าห้องแล็บ บางโรคอาจจะมีวิธีการรักษาแตกต่างกัน ทำให้ราคาต่างกัน