กรรมการวัดบ้านไร่ชี้แจงบัญชีรายรับ-รายจ่าย

สังคม
22 พ.ค. 58
15:16
247
Logo Thai PBS
กรรมการวัดบ้านไร่ชี้แจงบัญชีรายรับ-รายจ่าย

สัปดาห์หน้า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะเข้าตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและบัญชีรายรับรายจ่ายวัดบ้านไร่ แต่เบื้องต้นพบว่าบัญชีหลักของวัดบ้านไร่มีอยู่ 5 บัญชี แต่มี 1 บัญชีที่มีกรรมการวัดเพียงคนเดียวลงนามเบิกจ่ายได้

ลานสุคโต บริเวณด้านหน้าวิหารเทพวิทยาคม ภายในวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะนำรูปหล่อพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไปตั้งเพื่อให้ศิษยานุศิษย์กราบสักการะ

ซึ่งลานแห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 3,300,000 บาท โดยงบที่ใช้ก่อสร้างมาจากเงินบริจาคผ่านบัญชีลานสุคโต เป็นอีกหนึ่งกิจการของวัดบ้านไร่ ที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีพระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะ จ.นครราชสีมา เป็นประธาน จะเข้าตรวจสอบในวันที่ 25 พ.ค.2558

ก่อนการมรณภาพของหลวงพ่อคูณไม่ถึง 10 วัน มีรายงานว่า คณะกรรมการวัดบ้านไร่ นำโดย พล.ต.ต.มหัคฆพันธุ์ สุรคุปต์ ประธานกรรมการวัดบ้านไร่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2558 ประเด็นหลักคือ ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างและการบริหารจัดการวิหารเทพวิทยาคมและบัญชีรายรับ-รายจ่าย

สำหรับบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัดบ้านไร่ หลักๆมีอยู่ 5 บัญชี บัญชีแรก คือ บัญชีส่วนตัวหลวงพ่อคูณ มาจากการทำบุญของญาติโยมในตู้บริจาค โดยมีหลวงพ่อคูณเป็นผู้ลงนามเบิกเพียงคนเดียว ซึ่งจะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในวัด ปัจจุบันเหลือเงินประมาณ 2-3 แสนบาท

บัญชีที่ 2 บัญชี 90 ซึ่งหลวงพ่อคูณตั้งใจจะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อได้เงินบริจาคครบ 100 ล้านบาท บัญชี้นี้มีรายได้จากการสร้างวัตถุมงคล ปัจจุบันมีเงินในบัญชีประมาณ 17 ล้านบาท โดยมีพล.ต.ต.มหัคฆพันธุ์ , นายธวัช เรืองหร่าย กรรมการ และนายสมบูรณ์ โสตถิอนันต์ เลขานุการวัดบ้านไร่ เป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่าย

บัญชีที่ 3 คือ บัญชีเงินฝากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปัจจุบันมีเงินประมาณ 6-7 ล้านบาท โดยมีนายธวัช เรืองหร่าย, นายสมบูรณ์ โสตถิอนันต์, นายธวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์ กำนัน ต.กุดพิมาน เป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย

บัญชีที่ 4 คือ บัญชีเงินฝาก มูลนิธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานโดยตำแหน่ง สำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ยากจน ปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณ 47 ล้านบาท

และสุดท้าย บัญชีเงินฝากธนาคาร วิหารเทพวิทยาคม มีนายเกรียงไกร จารุทวี รองประธานกรรมการวัดบ้านไร่ เป็นผู้ดูแลเงินรายได้ทั้งหมดที่มาจากการบริจาคและเงินจากบัตรเติมบุญต่างๆ

สำหรับวิหารเทพวิทยาคม ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 355 ล้านบาท แต่จากรายงานการประชุมพบว่า นายเกรียงไกร สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการก่อสร้างมากกว่า 95 ล้านบาท ซึ่งจุดนี้เป็นอีกจุดที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะเข้ามาตรวจสอบเช่นกัน

พระครูพีระเดชธรรมรงค์ เจ้าคณะ ต.กุดพิมาน และมีรายชื่อเป็น 1 ในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดของการเข้าตรวจสอบในวันที่ 25 พ.ค.2558 รวมถึงกระแสข่าวการคัดค้านการแต่งตั้งพระภาวนาประชานาถ หรือหลวงพ่อนุช รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่รูปใหม่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ