ผลกระทบควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

สังคม
7 มิ.ย. 58
07:55
1,035
Logo Thai PBS
ผลกระทบควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

เสียงเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดันการกำหนดพื้นที่ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาหลายฝ่ายเชื่อว่า จะช่วยแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน ขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับว่า ร้านเหล้าอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหาแต่การกำหนดควบคุมพื้นที่ห้ามขายเหล้าเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น

ร้านเหล้าบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ช่วงค่ำคืนวันหยุดยังคงมีลูกค้าทั้งนักศึกษา คนทำงาน เข้าใช้บริการ และจากจำนวนลูกค้าที่ลดลงทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ต้องยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้น แม้ที่ผ่านมาพื้นที่ใกล้สถานศึกษาจะเป็นทำเลทองที่สร้างรายได้มหาศาล การควบคุมให้ร้านต้องปิดภายในเวลา 24.00 น. ขณะที่ปัจจุบันลูกค้าเข้าร้านช้าลงเฉลี่ยในช่วง 20.00 - 21.00 น. เวลาให้บริการที่น้อยลงจึงเป็นปัจจัยที่กระทบต่อรายได้

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ สะท้อนว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดแม้จะได้รับผลกระทบก็ตาม นั่นอาจเทียบไม่ได้กับข้อกังวลที่ร้านอาจต้องปิดตัวลงหากความพยายามผลักดันกำหนดพื้นที่ห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษาประสบความสำเร็จ แม้ผู้ประกอบการพร้อมปฏิบัติตาม แต่กลับไม่เชื่อว่าการออกข้อกำหนดดังกล่าวจะลดความเสี่ยงเหตุทะเลาะวิวาทตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง ส่วนผู้ใช้บริการบางส่วนยังเชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น

สำหรับแนวทางที่เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์เสนอต่อรัฐบาลคือให้กรมสรรพาสามิต ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสุราปี 2493 ห้ามออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยในรัศมี 500 เมตรออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 มาตรา 27 ที่เปิดช่องให้สามารถออกประกาศเพิ่มเติม

ด้านภาคประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมมากกว่าผลเชิงธุรกิจ รัฐบาลยอมรับเป็นเรื่องยากที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากการกำหนดพื้นที่ห้ามขายเหล้า ระยะห่าง 300 - 500 เมตร รอบสถานศึกษาอาจกระทบต่อชุมชน จึงอาจพิจารณากำหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เข้มงวดขึ้น