องค์กรสื่อโทรทัศน์วางกติกาเสนอข่าวอาชญากรรม ไม่เสนอข่าวซ้ำเติมผู้เสียหาย-เลี่ยงภาพรุนแรง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

องค์กรสื่อโทรทัศน์วางกติกาเสนอข่าวอาชญากรรม ไม่เสนอข่าวซ้ำเติมผู้เสียหาย-เลี่ยงภาพรุนแรง

สังคม
12 ก.พ. 59
12:56
521
Logo Thai PBS
องค์กรสื่อโทรทัศน์วางกติกาเสนอข่าวอาชญากรรม ไม่เสนอข่าวซ้ำเติมผู้เสียหาย-เลี่ยงภาพรุนแรง
สมาคมสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ร่วมนิเทศ จุฬาฯ วางกรอบจริยธรรมการนำเสนอข่าวอาชญากรรมสำหรับข่าวโทรทัศน์ เตรียมถึงช่องโทรทัศน์ร่วมเอ็มโอยูปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติจริยธรรมสื่อ

วันนี้ (12 ก.พ.2559) ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถนนสามเสน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติม ร่างแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมในการรายงานข่าวอาชญากรรมสำหรับสถานีโทรทัศน์

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงร่างแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมได้กำหนดหลักการและปรัชญาการทำข่าวอาชญากรรมว่า การเสนอข่าวต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย

ทั้งนี้ได้แบ่งร่างแนวปฏิบัติด้านแนวจริยธรรมฯ ออกเป็น 2 ส่วนคือ หลักปฏิบัติการทำข่าวอาชญากรรมและแนวทางปฏิบัติการทำข่าวอาชญากรรม เช่น การเสนอข่าวต้องไม่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ ต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อและสิทธิของผู้ต้องสงสัย หลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพรุนแรง ความเศร้าโศกหรือความเจ็บปวดซ้ำๆ การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดโซเชียลมีเดียและจากแหล่งอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงภาพของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายสุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอล และนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นเรื่องที่สื่อจำเป็นต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมนี้จนกว่าจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

นอกจากนี้ในเวทียังเสนอให้เริ่มต้นด้วยด้วยการทำคู่มือแบบสั้นที่เป็นแนวปฏิบัติสำหรับทีมข่าว รวมทั้งการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ระหว่างสื่อโทรทัศน์ด้วยกันในการปฏิบัติตามร่างแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมฯดังกล่าวด้วย