หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ

สังคม
19 ก.พ. 59
07:01
308
Logo Thai PBS
หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ
คณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นหุ่นยนต์สำหรับเด็กพิเศษ เพื่อสร้างกิจกรรมโน้มน้าวให้เด็กได้ฝึกเลียนพฤติกรรมพื้นฐานและเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาทักษะให้กับเด็กพิเศษ ก่อนนำไปสู่เรียนรู้เรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง