"เจวีซีซี" ฟ้องศาลปกครอง เหตุ ขสมก.ยกเลิกสัญญาซื้อรถเมล์ NGV 1,500 ล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"เจวีซีซี" ฟ้องศาลปกครอง เหตุ ขสมก.ยกเลิกสัญญาซื้อรถเมล์ NGV 1,500 ล้านบาท

เศรษฐกิจ
24 ก.พ. 59
20:08
422
Logo Thai PBS
"เจวีซีซี" ฟ้องศาลปกครอง เหตุ ขสมก.ยกเลิกสัญญาซื้อรถเมล์ NGV 1,500 ล้านบาท
วันนี้ (24 ก.พ.2559) กิจการร่วมค้าเจวีซีซีได้ยื่นฟ้ององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต่อศาลปกครอง กรณียกเลิกสัญญาจัดซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน รวมค่าเสียหายประมาณ 1,500 ล้านบาท

นายวศิน เลิศวไลพงศ์ ทนายความของกิจการร่วมค้าเจวีซีซีกล่าวว่า ตามที่กิจการร่วมค้าเจวีซีซีได้เข้าร่วมการประกวดราคาในโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ซึ่งเจวีซีซีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ต่อมาได้มีการต่อรองราคา ตรวจร่างสัญญาและเตรียมที่จะลงนามในสัญญากับ ขสมก. ตลอดจนได้มีการวางแผนการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งมอบรถโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2558 ขสมก.ได้มีหนังสือถึงเจวีซีซีขอยกเลิกการประกวดราคาและการลงนามในสัญญาซื้อขายรถโดยสาร

กรณีนี้ เจวีซีซีเห็นว่า การยกเลิกการลงนามในสัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเจวีซีซีได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของการประกวดอย่างถูกต้องทุกประการ โดยที่ผ่านมาเจวีซีซีได้รดำเนินการบางประการ เพื่อจัดเตรียมส่งมอบรถโดยสารให้แก่ ขสมก. แล้ว เช่น การสั่งให้ผู้ผลิตผลิตรถโดยสารประกอบรถตามสเปคที่ ขสมก. กำหนด ซึ่งผู้ผลิตได้มีการประกอบรถไปแล้วกว่า 250 คัน อีกทั้ง หากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งดังกล่าว กิจการร่วมค้าเจวีซีซีจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก เช่น ค่าเสียโอกาสในการรับงานจากลูกค้ารายอื่น ค่าขาดกำไร เป็นต้น นอกจากนี้ การเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บรถโดยสารที่ผลิตเสร็จแล้ว ยังมีความเสียหาย ที่คิดเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เช่น การเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บรถโดยสารที่ผลิตเสร็จแล้ว ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

นายวศินกล่าว่า หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลางว่าจะมีคำสั่งรับคำฟ้องหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง