กรมการค้าภายในเตรียมขึ้นบัญชี "น้ำดื่ม" เป็นสินค้าควบคุมขั้นสูงสุด

ภัยพิบัติ
5 มี.ค. 59
19:38
1,349
Logo Thai PBS
กรมการค้าภายในเตรียมขึ้นบัญชี "น้ำดื่ม" เป็นสินค้าควบคุมขั้นสูงสุด
กรมการค้าภายในเตรียมขึ้นบัญชีน้ำดื่ม เป็นสินค้าควบคุมขั้นสูงสุดและจะเรียกประชุมผู้ผลิตน้ำดื่มประเมินสถานการณ์รับมือปัญหาภัยแล้งรุนแรง ขณะที่ จ.อุดรธานี หอการค้าจังหวัดและสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมจะหามาตรการลดการใช้น้ำ

กรมการค้าภายในเตรียมเชิญผู้ประกอบน้ำดื่มรายใหญ่ในอุตสาหกรรม จำนวน 11 แห่ง ประชุมประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อการบริโภคน้ำดื่ม โดยเตรียมกำหนดให้น้ำดื่มขึ้นเป็นบัญชีสินค้าอ่อนไหว หรือกลุ่มบัญชีควบคุมขั้นสูงสุดและติดตามราคาอย่างใกล้ชิด หากพบการขาดแคลน กักตุน หรือขายเกินราคาจะดำเนินการตามกฎหมาย

ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนห้วยหลวง แหล่งน้ำดิบผลิตประปาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 13 ภาคธุรกิจ หอการค้า จ.อุดรธานี และสมาคมผู้ประกอบการโรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ที่มีห้องพักกว่า 30,000 ห้องจะหามาตรการลดการใช้น้ำ

ด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี มีวิธีประหยัดน้ำโดยการเปลี่ยนก๊อกน้ำที่จากเดิมต้องใช้มือเปิด-ปิด เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติและปรับลดการรถน้ำต้นไม้จากเดิมวันละ 2 รอบ เหลือเพียง 1 รอบ โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรมากกว่า 200 คนลดการใช้น้ำ

ที่ จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาค อ.ศรีบุญเรือง เร่งใช้รถแบล็คโฮขุดลอกลำน้ำพอง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลไปยังจุดสูบน้ำผลิตประปาที่เริ่มแห้งขอด เจ้าหน้าที่มั่นใจว่ามีแหล่งน้ำดิบเพียงพอสำหรับผลิตประปาให้ประชาชนกว่า 2,000 ครัวเรือนได้ถึงเดือนพฤษภาคม 2559

ส่วนที่ จ.นครราชสีมา จุดสูบน้ำผลิตประปาเหนือประตูระบายน้ำบ้านทุ่ง ต.พลกรัง อ.เมือง ที่รับน้ำจากเขื่อนลำตะคอง เริ่มแห้งขอด ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค