"ฝายไชยมนตรี" จ.นครศรีธรรมราช ต้นแบบฝายมีชีวิต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ฝายไชยมนตรี" จ.นครศรีธรรมราช ต้นแบบฝายมีชีวิต

สิ่งแวดล้อม
13 มี.ค. 59
20:01
873
Logo Thai PBS
"ฝายไชยมนตรี" จ.นครศรีธรรมราช ต้นแบบฝายมีชีวิต
"ฝายไชยมนตรี" จ.นครศรีธรรมราช ต้นแบบการใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการฟื้นฟูระบบนิเวศ หลังปฏิเสธการขุดลอกคลองตามโครงการของหน่วยงานรัฐ เพราะเห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณและทำลายธรรมชาติ

ชาวบ้าน ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เรียกว่า "นบ" มาปรับใช้สร้างเป็นฝายน้ำล้น ภายใต้ชื่อ "ฝายมีชีวิต" แม้ลำคลองหลายแห่งจะประสบปัญหาน้ำลดระดับและเริ่มเข้าสู่ภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ชาวบ้านกลับไม่พบปัญหาดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปี 2 แล้ว ทั้งยังสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศสองฝั่งคลองและทำให้ปริมาณน้ำในบ่อของชาวบ้านมีปริมาณสูงขึ้น ต้นไม้เขียวชอุ่ม ฝูงปลาได้เวียนว่ายเพราะกระแสน้ำไม่แรง

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านปฏิเสธการขุดลอกคลองด้วยงบประมาณและโครงการจากทางราชการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการทำลายระบบนิเวศของลำคลอง รวมถึงเป็นที่มาของการขาดน้ำในช่วงหน้าแล้งอย่างรวดเร็วมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฝายมีชีวิตไชยมนตรี ยังกลายเป็นต้นแบบของฝ่ายมีชีวิต ทำให้องค์กรพัฒนาเอกชนในต่างประเทศส่งการสนับสนุนผ่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 และได้แพร่กระจายนวัตกรรมของบรรพบุรุษไปอีกหลายจุดทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งหลายจังหวัดในภาคใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง