"วิษณุ" ยืนยันจัดการเลือกตั้งปี 2560

การเมือง
1 เม.ย. 59
09:35
166
Logo Thai PBS
"วิษณุ" ยืนยันจัดการเลือกตั้งปี 2560
รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ระบุว่า กรอบเวลา 8 เดือน ในการทำพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ จะไม่กระทบต่อระยะเวลาตามที่โรดแมปของรัฐบาลกำหนดไว้ และการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี 2560

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา, กกต. , กรธ., กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ ว่าจะใช้งบประมาณในการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติจำนวนเท่าใด และสิ่งใดบ้างที่ทำได้หรือไม่ได้ ส่วนรายละเอียดของการรณรงค์จะทำได้โดย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กกต.สามารถจัดเวทีเชิญพรรคการเมือง หรือบุคคลต่างๆ มาชี้แจง 2.กรธ.ในฐานะผู้ทำร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมีหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามข้อสงสัยแก่ประชาชน และ 3.การเดินสายชี้แจงโดยกลุ่มต่างๆ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีหลายกลุ่มที่จะร่วมรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิแล้ว

สำหรับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ต้องการมีเวที สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 3 กลุ่ม แต่ไม่ใช่การใช้เวทีเพื่อโจมตี หรือหักล้าง บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากมีกลุ่มที่อยู่นอกจาก 3 กลุ่มนนี้ และใช้วิธีบิดเบือน อาจผิดกฎหมายว่าด้วยประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และอาจขัดคำสั่งของ คสช.ด้วย

ส่วนประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลา 8 เดือน ในการทำพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญกับการเลือกตั้งจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเข้าใจว่า อาจทำให้การกำหนดวันเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปจากโรดแมปของ คสช. นายวิษณุ ระบุว่า กระบวนการการทำกฎหมายลูกไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งหมด 8 เดือน กรธ.อาจใช้เวลาเพียง 2-3 เดือนเท่านั้น และการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี 2560 แต่อาจล่าช้าออกไปจากเดือนกรกฎาคม 1-2 เดือน

ส่วนกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ นายวิษณุ ระบุว่า เป็นหน้าที่ของ คสช.ที่จะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 อีกครั้ง ซึ่งคาดว่า คสช.น่าจะวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งหากรู้ผลว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ก็เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันที โดยน่าจะใช้เวลาประมาณ 10-20 วัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง