กฟผ.จัดเวทีเสวนา "โรงไฟฟ้ามา เทพาจะพัฒนาอย่างไร"

ภูมิภาค
8 เม.ย. 59
13:16
215
Logo Thai PBS
กฟผ.จัดเวทีเสวนา "โรงไฟฟ้ามา เทพาจะพัฒนาอย่างไร"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดเวทีเสวนา "โรงไฟฟ้ามา เทพาจะพัฒนาอย่างไร" ที่ จ.สงขลา โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมและมีหลายฝ่ายเข้าร่วมให้ข้อมูล เพื่อแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอำเภอเทพา จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "โรงไฟฟ้ามา เทพาพัฒนาอย่างไร" บริเวณลานวัฒนธรรม ที่ว่าการอำเภอเทพา จ.สงขลา เพื่อให้ชาวบ้านจาก 7 ตำบลใน อ.เทพาและใกล้เคียงร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต, การสร้างอาชีพ, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการท่องเที่ยว โดยในงานเสวนามีผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา รวมถึงนักวิชาการมาให้ข้อมูล ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่จำนวนมาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

นายสนั่น ชายะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา กล่าวว่า แม้ อบต.บางพื้นที่จะไม่มีไฟฟ้า แต่สิ่งที่จะได้มาภายหลังตั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็อาจทำให้มีความกังวลบ้าง โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพ แต่เมื่อมีการป้องกันและยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น ก็ขอให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในความปลอดภัยและเชื่อว่า อ.เทพา จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง