พิษณุโลก-น่าน เริ่มประเพณีสงกรานต์แล้ว

ภูมิภาค
9 เม.ย. 59
14:28
993
Logo Thai PBS
พิษณุโลก-น่าน เริ่มประเพณีสงกรานต์แล้ว
พื้นที่ภาคเหนือเริ่มจัดกิจกรรมวันสงกรานต์กันแล้ว โดยชุมชนต่างๆ ได้จัดประเพณีการก่อพระเจดีย์ทราย และการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

วันนี้ (9 เม.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ จ.พิษณุโลก ที่วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก ประชาชนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรายตามความเชื่อ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเพณีเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ทางวัดยังเปิดให้สรงน้ำพระเจดีย์หลวง ด้วยการชักรอกกระถังทองไปสรงน้ำพระเจดีย์หลวง โบราณสถานคู่บ้านเมืองพิษณุโลกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมายาวนานนับพันปี

ส่วนที่ จ.น่าน จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.เมืองน่าน พร้อมประกอบพิธีคาราวะ รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทยเอาไว้ และเพื่อเป็นการสำนึกในพระคุณของผู้สูงอายุสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งให้แก่สังคมครอบครัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง