(คลิป) รายงานพิเศษ เขื่อนเซซานตอนล่าง 2 ตอนที่ 4

4 เม.ย. 59
22:47
149
Logo Thai PBS
(คลิป) รายงานพิเศษ เขื่อนเซซานตอนล่าง 2 ตอนที่ 4
ประชากรกว่า 15 ล้านคน ของกัมพูชา เข้าถึงระบบไฟฟ้าของภาครัฐเพียงร้อยละ 31 เท่านั้น โครงการก่อสร้างเขื่อนเซซานตอนล่าง 2 เป็นโครงการที่รัฐบาลกัมพูชาระบุว่า ต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานประเทศ แต่ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและไม่เห็นด้วยจากหลายฝ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง