"พล.อ.ปรีชา" ยืนยันบุตรชายเข้ารับราชการทำตามขั้นตอน พร้อมชี้แจง ป.ป.ช.

การเมือง
19 เม.ย. 59
09:40
159
Logo Thai PBS
"พล.อ.ปรีชา" ยืนยันบุตรชายเข้ารับราชการทำตามขั้นตอน พร้อมชี้แจง ป.ป.ช.
องค์กรภาคประชาชนยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบกรณีปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามให้บุตรชายเข้ารับราชการทหาร โดยขอให้ตรวจสอบว่าขัดต่อระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมหรือไม่ ขณะที่ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ชี้แจงทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตั้งนายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา บุตรชายเป็นรักษาราชการแทนนายทหาร โดยระบุว่าเป็นอำนาจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยได้รับมอบหมายอำนาจเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว พร้อมยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวถูกต้องตามขั้นตอน มีหลักฐานชัดเจน สอดคล้องกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ยืนยันว่า การรับบุตรชายปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเป็นทหารเป็นเรื่องปกติ ซึ่งบางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องเปิดสอบ เพราะเป็นคุณสมบัติเฉพาะ แม้อาจจะถูกมองว่ามีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

"อำนาจนี้เป็นอำนาจของผม อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถรับใครได้เลยทันทีทันใด เพราะว่าขาดในสิ่งที่ไม่ครบของกองทัพ ไม่ว่าในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ กรณีนี้เป็นเรื่องสาขาพิเศษ หากมีวุฒิปริญญาตรี ตรวจสุขภาพเรียบร้อย ไม่ติดคดีความ ก็รับเข้ามาได้เลย" พล.อ.ประวิตร กล่าว

ส่วนกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไปร้องเรียน ป.ป.ช. และผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบว่าการใช้อำนาจดังกล่าวขัดกับระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พล.อ.ปรีชา ระบุว่า กรณีนี้ พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวปฏิบัติตามข้อระเบียบบังคับที่ถูกต้องตามขั้นตอน หลังจากนี้จะรอ ป.ป.ช.นัดไปชี้แจง

ด้านนายศรีสุวรรณ ระบุว่านอกจากจะยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบกรณีการลงนามดังกล่าวว่า ขัดหรือแย้งต่อระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม ยังขอให้ตรวจสอบว่า ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงพระราชบัญญัติ ป.ป.ช.และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือไม่ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า จริยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญกว่ากฎหมาย โดยเรียกร้องให้บุตรชายปลัดกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้น

การบรรจุบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งของกองทัพนั้น แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ เลื่อนฐานะจากชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร มักเปิดสอบกันเองภายในหน่วย แบบที่ 2การรับพลเรือนภายนอกเข้าเป็นทหาร ทั้งชั้นประทวนและสัญญาบัตร เปิดสอบเป็นการทั่วไป และแบบที่ 3 การรับพลเรือนเป็นทหารในสาขาวิชาเฉพาะหายากหรือขาดแคลน เช่น นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้มีความรู้ด้านภาษาจีน จะเปิดรับวิธีพิเศษ ไม่เปิดสอบเป็นการทั่วไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ จะเป็นผู้ลงนามอนุมัติบรรจุเข้ารับราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง