กฟน.เผยคนเมืองใช้ไฟฟ้าสูงสุด 8607.91 เมกะวัตต์ หลังอากาศร้อนจัด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กฟน.เผยคนเมืองใช้ไฟฟ้าสูงสุด 8607.91 เมกะวัตต์ หลังอากาศร้อนจัด

เศรษฐกิจ
20 เม.ย. 59
14:07
106
Logo Thai PBS
กฟน.เผยคนเมืองใช้ไฟฟ้าสูงสุด 8607.91 เมกะวัตต์ หลังอากาศร้อนจัด
การไฟฟ้านครหลวงเผยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2559 เท่ากับ 8,607.91 เมกะวัตต์ เนื่องจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันลดการใช้ไฟฟ้าหน้าร้อนนี้

วันนี้ (20 เม.ย.2559) นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Max. Demand) ใหม่ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ เท่ากับ 8,607.91 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2559 เวลา 14.00-14.30 น. มีอุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซียส ถือเป็นค่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2559 โดยครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มี.ค.2559 เวลา 14.00-14.30 น. เท่ากับ 8,464.41 เมกะวัตต์ ซึ่งค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟน.เมื่อปี 2558 เท่ากับ 8,755.98 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2558 เวลา 13.30-14.00 น. ซึ่งถือว่ายังนัอยกว่าปี 2558 เท่ากับ 148.07 เมกะวัตต์

กฟน.จึงขอรณรงค์ให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดไฟ และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าตามนโยบายสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คือมาตรการ "ปิด - ปรับ - ปลด - เปลี่ยน" วันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-20 พ.ค.2559 โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง (SEER) ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน แนะนำใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดแบบไส้ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า (เบอร์ 5)

ทั้งนี้ กฟน.มีความพร้อมและแผนรองรับการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงระบบจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง