วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ปิดให้เที่ยวชม หลังเผชิญภัยแล้งอย่างหนัก

ภัยพิบัติ
28 เม.ย. 59
19:47
819
Logo Thai PBS
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ปิดให้เที่ยวชม หลังเผชิญภัยแล้งอย่างหนัก
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ แหล่งปฏิบัติธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาชื่อดังของ จ.เพชรบูรณ์ ต้องปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชม หลังประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอย่างหนักถึงขั้นวิกฤต ไม่มีน้ำใช้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (28 เม.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ แหล่งปฏิบัติธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้ขึ้นป้ายมีข้อความว่า "เรียนพุทธศานิกชน นักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมชมทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบันวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วประสบวิกฤตปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสาธารณูปโภค สำหรับรองรับให้บริการห้องน้ำ ห้องสุขา และน้ำใช้อื่นๆ ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมมือกันสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทางวัดขออภัยทุกท่าน มีความจำเป็นต้องขอปิดงดให้บริการ ผู้มาเยี่ยมชมเป็นการชั่วคราว เพื่อทางวัดจะได้พัฒนา ปรับปรุงระบบ แก้ไขปัญหาต่อไป"

พระภิชาติ อภิชาโต พระลูกวัดวัดผาซ่อนแก้ว กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ วัดผาซ่อนแก้วได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.2558 กระทั่งในเดือน เม.ย.2559 ได้ขาดแคลนน้ำอย่างหนักถึงขั้นวิกฤต แม้กระทั่งน้ำในห้องน้ำที่สำหรับไว้บริการนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใช้ จึงเป็นห่วงว่าหากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้ว หากไม่ได้รับความสะดวกเรื่องห้องน้ำหรือน้ำสำหรับสาธารณูปโภค ก็จะทำให้ได้รับความเดือดร้อน มีความทุกข์ ทางวัดจึงได้ประกาศงดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ซึ่งหากเข้าสู่ภาวะปกติก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกติ

สำหรับน้ำที่วัดใช้ในการสาธารณูปโภคได้มาจากการเจาะน้ำบาดาลซึ่งมีอยู่ จำนวน 4 บ่อแต่ปัจจุบันได้แห้งสูบไม่กี่นาทีน้ำก็หมดแล้ว ส่วนน้ำที่นำมาใช้ในขณะนี้ ได้มาจากการต่อท่อดึงน้ำจากภูเขาที่อยู่ห่างไปอีกประมาณ 5-6 กิโลเมตร แต่ได้น้ำเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้บริการให้นักท่องเที่ยวได้

นักท่องเที่ยวรายหนึ่ง กล่าวว่า ได้เดินทางมาจาก จ.นครศรีธรรมราช เพื่อมาเที่ยวที่ อ.เขาค้อ และตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแห่งนี้ เมื่อมาแล้วไม่ได้เข้าชมก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่เข้าใจในสถานการณ์ ซึ่งในส่วนนี้จังหวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะรีบเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เพราะส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดเป็นอย่างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง