ย้ายผู้ว่าฯ 4 จังหวัด ปัตตานี-ศรีสะเกษ-จันทบุรี-ตาก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ย้ายผู้ว่าฯ 4 จังหวัด ปัตตานี-ศรีสะเกษ-จันทบุรี-ตาก

ภูมิภาค
17 พ.ค. 59
08:25
588
Logo Thai PBS
ย้ายผู้ว่าฯ 4 จังหวัด ปัตตานี-ศรีสะเกษ-จันทบุรี-ตาก
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ศรีสะเกษ จันทบุรี และตาก พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 16 พ.ค.2559 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.2559 ดังนี้

1.นายยุทธนา วิริยะกิตติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3.นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4.นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5.นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
6.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
7.นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
8.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง