ม.มหิดลแจงผลศึกษาระบบประปาเทศบาลนครศรีฯ ขาดความสมบูรณ์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ม.มหิดลแจงผลศึกษาระบบประปาเทศบาลนครศรีฯ ขาดความสมบูรณ์

ภูมิภาค
6 ก.ค. 59
12:52
222
Logo Thai PBS
ม.มหิดลแจงผลศึกษาระบบประปาเทศบาลนครศรีฯ ขาดความสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดลส่งหนังสือชี้แจงข้อสงสัยผลการศึกษาระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อใช้อ้างอิงจัดทำโครงการซื้อน้ำจากเอกชนมูลค่า 5,000 ล้านบาท เป็นเวลา 30 ปี โดยระบุว่าข้อมูลที่จัดส่งโดยเทศบาลฯ นั้นบางจุดยังขาดความสมบูรณ์

หนังสือชี้แจงโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงนามโดย ผศ.วรากร เจริญสุข รักษาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งถึงประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ระบุว่าในการศึกษาโครงการนี้มีปัญหาเรื่องข้อมูลในบางจุดที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชใช้อ้างอิงเพื่อจัดซื้อน้ำจากเอกชนมูลค่า 5,000 ล้านบาท เป็นเวลา 30 ปี โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งน้ำดิบของเทศบาลใน ต.นาทราย ที่ไม่มีการติดตั้ง Flow Meter เพื่อตรวจวัดปริมาณการสูบน้ำดิบ จึงเป็นข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาครั้งนี้

 

ในเอกสารชี้แจงโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังระบุด้วยว่าได้นำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการตรวจจ้างงานที่แต่งตั้งโดยเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2559 แต่ก็ไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง