ผู้ว่าฯน่าน เรียกประชุมด่วน คณะทำงานแก้ปัญหา “สารเคมีปนเปื้อน” | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผู้ว่าฯน่าน เรียกประชุมด่วน คณะทำงานแก้ปัญหา “สารเคมีปนเปื้อน”

สิ่งแวดล้อม
10 ก.ค. 59
18:04
1,016
Logo Thai PBS
ผู้ว่าฯน่าน เรียกประชุมด่วน คณะทำงานแก้ปัญหา “สารเคมีปนเปื้อน”

หลังจากรายการ “พลิกปมข่าว ไทยพีบีเอส” นำเสนอรายงานเรื่องสารเคมีในแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.น่าน เมื่อวันที่ 5-6 ก.ค.ที่ผ่านมา ต่อมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 3 ซึ่งดูแลพื้นที่ดังกล่าว เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่จากแหล่งต่างๆ เพื่อตรวจสอบ และให้รายงานมาโดยเร็วที่สุด

กรณีดังกล่าวสร้างความตื่นตัวให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่หลายหน่วย ทั้งภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และแสดงเจตจำนงที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม

แต่ตรงกันข้ามกลับสร้างความไม่พอใจให้กับข้าราชการระดับสูงในจังหวัดน่านบางคน โดยมีการเขียนข้อความผ่านไลน์ ในกลุ่ม “ประชารัฐน่าน” ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวประมาณ 100 คน ระบุตอนหนึ่งว่า

“มหาวิทยาลัยที่เสนอวิจัยนี้ ควรเสนอทางออกด้วย นอกจากสะท้อนปัญหา ทำให้สังคมแตกตื่น หรือไม่ก็สะท้อนปัญหาให้ผู้ว่าฯ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ออกข่าว หวังสร้างชื่อเสียงจากผลงานวิจัย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง บิ๊กขรก.น่านไม่พอใจข่าว “สารเคมีปนเปื้อน” โวยผ่านไลน์ “ทำสังคมแตกตื่น”

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า งานวิจัยดังกล่าวมีการนำเสนอกับพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2557 และมีการเปิดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร กระทั่งถูกนำมาเปิดเผยในรายการพลิกปมข่าว ของไทยพีบีเอส

ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า ล่าสุดวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าฯ น่าน ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงหน่วยงานต่างๆ เชิญ “คณะทำงานบริหารจัดการปัญหาการใช้สารเคมีภาคการเกษตร จังหวัดน่าน” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันในวันที่ 12 ก.ค.2559 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เอกสารดังกล่าวระบุว่า

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ 15309/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระรบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จังหวัดน่าน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เนื่องจากได้ปรากฎข่าว เรื่องการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร ในแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงข่าวค่ำ รายการพลิกปมข่าว ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 นั้น

จังหวัดน่านจึงขอเชิญ คณะทำงานบริหารจัดการปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร จังหวัดน่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง