"นพ.ประทีป" เตรียมร้องศาลปกครองเพิกถอนมติบอร์ด สปสช. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"นพ.ประทีป" เตรียมร้องศาลปกครองเพิกถอนมติบอร์ด สปสช.

สังคม
12 ก.ค. 59
11:49
251
Logo Thai PBS
"นพ.ประทีป" เตรียมร้องศาลปกครองเพิกถอนมติบอร์ด สปสช.
วันนี้ (12 ก.ค.2559) นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.แถลงเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนมติบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2559 ซึ่งมีมติไม่รับรอง นพ.ประทีปเป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่และให้เริ่มต้นกระบวนการสรรหาอีกครั้ง

นพ.ประทีป อดีตรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีที่บอร์ด สปสช.มีมติไม่รับรองเขาเป็นเลขาธิการ สปสช.ด้วยคะแนน 14 ต่อ 13 เสียง มองว่า เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ขัดกับมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จึงเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนมติการลงคะแนนของบอร์ด สปสช.

นอกจากนี้เห็นว่าการลงคะแนนในวันนั้น เป็นกระบวนการที่จงใจทำผิดกฎหมายและธรรมเนียมปฎิบัติ จึงเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลอาญาด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงนั้นมีปัญหาที่บัตรลงคะแนน 1 ใบ ซึ่งใช้เครื่องหมายกากบาทลงมติ "ไม่รับรอง" นพ.ประทีป แทนที่จะเป็นเครื่องหมายถูกตามที่ระเบียบกำหนด แต่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกให้มีการลงมติรับรองว่าบัตรนั้นเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองว่าเป็นบัตรดี ทำให้เสียง "ไม่รับรอง" นพ.ประทีป ชนะ

มติดังกล่าวทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาสังคมด้านสาธารณสุขบางส่วนที่ตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมในวันนั้น

นพ.ประทีปยังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของ สปสช.ว่า แม้จะไม่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช. แต่จะร่วมมือกับภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ผลักดันการปฏิรูประบบสาธารณสุขต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง