นำร่องจ่ายเงินสวัสดิการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านพร้อมเพย์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นำร่องจ่ายเงินสวัสดิการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านพร้อมเพย์

สังคม
28 ก.ค. 59
20:45
1,242
Logo Thai PBS
นำร่องจ่ายเงินสวัสดิการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านพร้อมเพย์
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินโครงการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ ผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นโครงการนำร่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไปและเร่งศึกษาความพร้อมจ่ายเงินโครงการสวัสดิการอื่นๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 แต่ช่องทางเดิมยังสามารถใช้ตามปกติ

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ เดือนละ 600 บาทของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะถูกโอนให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังรับผิดชอบ

อรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางเตรียมระบบจ่ายเงินสวัสดิการโครงการดังกล่าวและพัฒนาระบบให้พร้อมจ่ายเงินสวัสดิดังกล่าวผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก มีผู้รับสวัสดิการกว่า 41,000 คนและจ่ายเป็นเงินสด 3,000 คน คิดเป็นเงินกว่า 290 ล้านบาท แต่กรมฯ ยังคงโอนเงินผ่านบัญชีตามเดิม หรือหากผู้รับเงินสวัสดิการคนใดพร้อมให้จ่ายผ่านพร้อมเพย์ก็สามารถทำได้ทั้ง 2 ช่องทางตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า กรมฯเตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการจ่ายเงินสวัสดิการโครงการอื่นๆผ่านพร้อมเพย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เช่น โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้พร้อมเพย์มากขึ้น เนื่องจากระบบดังกล่าวช่วยให้รัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการได้ตรงตัว อีกทั้งยังมีความสะดวกหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือที่อยู่

ขณะที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า กำลังเร่งศึกษาการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากปัจจุบันเดือนละ 600 บาท โดยจะนำข้อมูลรายได้จากการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐมาประกอบ เพื่อพิจารณาจ่ายเพิ่มเงินสวัสดิการตามระดับรายได้และตรงตัวผู้มีรายได้น้อยตัวจริง สำหรับยอดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจาก 3 ธนาคารล่าสุดมีจำนวนกว่า 1.3 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง