ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

สังคม
27 ส.ค. 59
21:26
1,385
Logo Thai PBS
ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา หลังจากช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีการแพร่กระจายของโรคในประเทศไทยในระดับสีแดง

หลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง คือมีการแพร่กระจายของโรคอย่างก้างขวางในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ และเชียงใหม่ ให้สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ที่มีการแพร่ระกระจายของโรคอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเมื่อช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

โดยให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดและทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ พร้อมสังเกตอาการเจ็บป่วยของผู้ติดเชื้อ เช่น มีไข้ ผื่นแดง เยื้อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลียและปวดศีรษะ

นอกจากนี้ยังให้จังหวัดประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สั่งทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานพยาบาล ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการรณรงค์และป้องกัน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง