กลุ่มคนรักสุขภาพ ค้านบริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาล ขรก.

สังคม
29 ก.ย. 59
13:15
550
Logo Thai PBS
กลุ่มคนรักสุขภาพ ค้านบริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาล ขรก.
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ-รมว.คลัง เพื่อขอให้ยกเลิกนำเงิน 6 หมื่นล้านบาท ซื้อประกันสุขภาพของข้าราชการ-ยกเลิกซื้อประกันอุบัติเหตุ ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนคนจน 8 ล้านคน ในวงเงิน 800 ล้านบาท

วันนี้ (29 ก.ย.2559) เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังจะให้บริษัทประกันชีวิตมาบริหารกองทุนค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ พร้อมผู้มีสิทธิจำนวนกว่า 6 ล้านคน ในวงเงิน 60,000 ล้านบาท ว่าอาจขัดต่อกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 และมาตรา 66 และขัดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะเดียวกันระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนมีข้อจำกัด ส่วนใหญ่มีเงื่อนไขในการใช้บริการทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ที่ถูกควบคุมและจำกัด อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิการข้าราชการที่เคยได้รับ

รัฐบาลควรใช้บทเรียนการจัดสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พบปัญหาการใช้งบประมาณสูงต่อเนื่องทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหานี้ด้วยการให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับจัดบริการทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม และไม่น้อยกว่าสวัสดิการข้าราชการ โดยใช้งบประมาณเพียง 7,000 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่ระบบสวัสดิการข้าราชการใช้เงินมากกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปี และหากให้บริษัทประกันชีวิตภาคเอกชนบริหาร ก็ไม่ควรใช้งบฯเกิน 7,000 บาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยังส่งผลต่อบริการของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพราะแต่หากจัดซื้อประกันสุขภาพภาคเอกชน ย่อมทำให้งบประมาณส่วนใหญ่ตกอยู่กับโรงพยาบาลเอกชน ส่งผลต่อฐานะทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลรัฐแน่นอน

และแม้ว่ากระทรวงการคลังจะใช้มาตรการนี้เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น การช็อปปิ้งยา แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ ส่งผลกระทบต่อการรับบริการของข้าราชการและครอบครัวอย่างชัดเจน

นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังไม่เห็นด้วยกับการซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ ให้ประชาชนที่ขึ้นทะเบียคนจน 8 ล้านคน ในวงเงิน 800 ล้านบาทในการทำประกันชีวิต 99 บาท เพราะไม่คุ้มค่าและให้การคุ้มครองน้อยกว่ากฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี 2535 มีเพียงการคุ้มครองเสียชีวิต 50,000-60,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต และจ่ายชดเชย 300 บาทต่อวัน

ขณะที่การคุ้มครองจากฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท การชดเชยรายวัน ไม่เกิน 4,000 บาท หรือ จำนวน 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน ชดเชยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจ่าย 300,000 บาท ให้กับทายาท สูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 บาท

ขณะเดียวกันหลักการคุ้มครองการเสียชีวิตจากเหตุสุขภาพจะได้เงินหลังจากทำประกันชีวิตไปแล้ว 2 ปี ทำให้เสียเงินประกันชีวิตฟรี 800 ล้านบาท หรือต้องทำประกันถึง 3 ปีใช้เงินมากถึง 2,400 ล้านบาท ถึงจะได้รับการคุ้มครองจากการเสียชีวิต ซึ่งสิทธิประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปในครั้งนี้ เพราะหากเสียชีวิตได้เงินเพียง 50,000-60,000 บาท