FAO ถวายตำแหน่ง "ทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหย" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

FAO ถวายตำแหน่ง "ทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหย" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สิ่งแวดล้อม
17 ต.ค. 59
22:21
1,187
Logo Thai PBS
FAO ถวายตำแหน่ง "ทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหย" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหยให้หมดไป ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

วันนี้ (17 ต.ค.2559) เวลา 09.05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เขตพระนคร ทรงเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจถึงสถานะของประชากรโลกเกือบ 800 ล้านคนที่กำลังเผชิญกับความอดอยาก และการขาดสารอาหาร พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันยืนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย

งานวันอาหารโลกปีนี้มีคำขวัญว่า "วิถีเกษตรต้องเปลี่ยนแปลง ตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป" เพื่อให้ประเทศสมาชิกตระหนักรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นตัวคุกคามเบื้องต้นต่อความมั่นคงด้านอาหาร เพียงอุณหภูมิที่สูงขึ้น หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการผลิตอาหารของมนุษย์

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหยให้หมดไป ของ FAO ด้วย

จากนั้น พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วย สาธารณรัฐฟิจิ ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย รวม 5 คน

คนไทยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลได้แก่ นายดิลก ภิญโญศรี ผู้มีผลงานโดดเด่นในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นเกษตรกรต้นแบบในการทำไร่อ้อยในพื้นที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยการใช้รถตัดอ้อย เพื่อเก็บผลผลิตส่งโรงงานน้ำตาล แทนการเผา ปัจจุบันเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงสนใจหันมาใช้วิธีเดียวกันนี้ นอกจากนี้ นายดิลกยังได้ปลูกฝังเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรกรรมว่า เป็นอาชีพที่สำคัญเช่นเดียวกับอาชีพอื่น สามารถหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ แล้วทรงฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษจากนางมาเรีย คาร์เมลา ลอคซิน ผู้อำนวยการแผนกการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)