ผลวิจัยสวนสุนันทาชี้ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยใน กทม.-รอบนอกน่าห่วง 5 ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 72

สังคม
10 มิ.ย. 58
10:58
292
Logo Thai PBS
ผลวิจัยสวนสุนันทาชี้ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยใน กทม.-รอบนอกน่าห่วง 5 ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 72

มรภ.สวนสุนันทาเผยผลวิจัย การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ในกทม.-ปริมณฑลปี 2557 พบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเป็น 2,869 เทียบ 11 แห่ง ที่เคยสำรวจปี 2552 เพิ่มขึ้น 1,036 แห่ง หรือร้อยละ72 ด้าน จ.เชียงใหม่ พบร้านเหล้าและนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยร้านเหล้าอยู่ใกล้สถานศึกษาเพียง 300 ม. นักวิชาการแนะรัฐออกกฎหมายห้ามขายเหล้าในเขต 500 เมตร รอบมหาวิทยาลัย

วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ผศ.ภัทรภร พลพนาธรรม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) เผยผลงานวิจัย “การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2557” ในเวทีเสวนา "ทำไมต้องควบคุมร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา" ว่า ในปี 2557 พบจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2,869 ร้าน และหากเทียบเฉพาะ 11 พื้นที่ที่เคยสำรวจรอบ กทม.และปริมณฑลในปี 2552 พบจุดจำหน่ายแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเป็น 2,484 ร้าน จากเดิมมีเพียง 1,484 ร้าน เท่ากับช่วงระยะเวลา 5 ปี มีจุดจำหน่ายแอลกอฮอล์เพิ่ม 1,036 แห่ง หรือร้อยละ72

ด้าน น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า การศึกษาจุดจำหน่ายและการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของเยาวชนใน จ.เชียงใหม่ พบว่า จุดจำหน่ายในปี 2554 ลดลงจากปี 2552 เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดโซนนิ่งอย่างจริงจัง แต่เมื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดลดลง ประกอบกับสามารถขอใบอนุญาตเปิดจุดจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ปี 2557 ใน จ.เชียงใหม่มีร้านเหล้าเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่อยู่ในรัศมีระยะ 300 เมตร ขณะเดียวกันร้านเหล้าก็จัดโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายรอบมหาวิทยาลัย ทำให้ จ.เชียงใหม่ มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

นายนพพล วิทย์วรพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรากล่าวว่า นอกจากการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ รัฐบาลควรออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 มาตรา 27 ที่เปิดช่องให้สามารถออกประกาศเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณและความหนาแน่นของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 20
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง