UN จัดกิจกรรมวันดินโลก เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

UN จัดกิจกรรมวันดินโลก เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

ต่างประเทศ
1 ธ.ค. 59
19:05
1,098
Logo Thai PBS
UN จัดกิจกรรมวันดินโลก เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2559 เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ดิน ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในวันพรุ่งนี้

วันนี้ (1 ธ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ณ นครนิวยอร์ก และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนถาวรเลโซโทประจำสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organisation of the United Nations – FAO) และสำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดินและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปีสากลแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (2016 International Year of Pulses)

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมวันดินโลกในปีนี้ด้วย ในการนี้ มีผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการเกษตร และภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอภิปรายภายใต้หัวข้อ "Soil and pulses, a symbiosis for life and halting soil degradation" อย่างกว้างขวาง

การจัดกิจกรรมวันดินโลกในปีนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ทุกฝ่ายจะร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ์ดิน
 
นอกจากนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันดินโลก เวลา 18.30-20.30 น. ที่บริเวณนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ โดยจะมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ หรือผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆ และหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “The Lifetime Journey of the World’s Development King” จนถึงวันที่ 2 ธ.ค.2559 ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง