สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับวชิราวุธวิทยาลัย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับวชิราวุธวิทยาลัย

สังคม
2 ธ.ค. 59
08:00
9,337
Logo Thai PBS
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับวชิราวุธวิทยาลัย
อีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 คือ การพระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ หนึ่งในสถานศึกษาคือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานประกาศนียบัตรเป็นประจำทุกปีพร้อมด้วยพระบรมราโชวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทุกปี และทุกครั้งได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงนักเรียนทุนเรียนดีในด้านต่างๆ พระบรมราโชวาท ที่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและยึดถือเป็นเกียรติสิริมงคลของการใช้ชีวิต มีหลายเรื่องหนึ่งในนั่นคือ เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษ

นายปรัชญา โชตยาธิวัฒน์ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รางวัลนี้เป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดในวชิราวุธวิทยาลัย ถือเป็นรางวัลผู้นำที่มอบให้นักเรียนที่มีความดีเด่นทั้งด้านการเรียน การกีฬา และความเป็นสุภาพบุรุษ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานนำมาซึ่งความปลาบปลื้ม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้

"สุภาพบุรุษที่ไม่ได้วัดที่ฐานะ เงินทอง ชื่อเสียง แต่วัดที่การกระทำ การให้เกียรติคนอื่น ให้เกียรติตัวเอง"

นายภูเบศ ธราธรชนะกุล นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนินรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรในฐานะคฑากรวงปี่สก็อต มือ 1 จึงมีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด นำมาซึ่งความปิติเป็นเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วชิราวุธวิทยาลัย ยังมีประเพณีเข็นรถยนต์พระที่นั่ง ซึ่งจะมีขึ้นในงานพระราชทานประกาศนียบัตรที่ทำสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ผศ.สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ระบุว่าประเพณีนี้แสดงถึงความจงรักภักดีที่วชิราวุธวิทยาลัยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ระบุว่า รัชกาลที่10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวชิราวุธวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 2520 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน เนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเสด็จสวรรณคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระองค์จะเสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งทางวชิราวุธวิทยาลัยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง