โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี 10 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี 10 คน

สังคม
6 ธ.ค. 59
13:47
13,921
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี 10 คน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี 10 คน

วันนี้ (6 ธ.ค.2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี มีใจความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองคมนตรี
2.นายเกษม วัฒนชัย เป็นองคมนตรี
3.นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นองคมนตรี
4.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นองคมนตรี
5.นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี
6.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นองคมนตรี
7.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข เป็นองคมนตรี
8.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นองคมนตรี
9.พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็นองคมนตรี
10.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค.2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

พล.อ.ประวิตรยินดี 2 รัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2 คน คือ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีชุดใหม่ ส่วนจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี แต่ยังเชื่อว่า จะไม่มีการปรับรัฐมนตรี ที่ดูแลด้านความมั่นคง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องคมนตรีชุดใหม่รวม 10 คน ที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง 7 ใน 10 คน เป็นองคมนตรีชุดเดิม ได้แก่ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ นายเกษม วัฒนชัย นายพลากร สุวรรณรัฐ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ นายศุภชัย ภู่งาม นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ และ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข

ส่วน 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ คือ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ,พล.อ.ธีรชัย นาควานิช และ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง