อัคราฯ ร่อนหนังสือแจงสื่อ อ้างประหลาดใจคำสั่งหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ยุติเหมืองทอง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อัคราฯ ร่อนหนังสือแจงสื่อ อ้างประหลาดใจคำสั่งหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ยุติเหมืองทอง

เศรษฐกิจ
14 ธ.ค. 59
13:48
435
Logo Thai PBS
อัคราฯ ร่อนหนังสือแจงสื่อ อ้างประหลาดใจคำสั่งหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ยุติเหมืองทอง
อัครา รีซอร์สเซส ออกแถลงการณ์ชี้แจงสื่อมวลชน ระบุรู้สึกประหลาดใจที่มีการประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 ยืนยันไม่เคยดำเนินการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

วันนี้ (14 ธ.ค.2559) บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำว่า ตามที่มีประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่มีการประกาศใช้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ระงับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จากคำสั่งดังกล่าว จึงส่งผลให้

ผู้มีอํานาจในการออกอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ระงับการอนุญาตให้สํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา รวมถึงการต่ออายุประทาน บัตรเหมืองแร่ทองคําและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่ทองคําไว้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา รวมถึง บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ระงับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ดังนั้น บริษัทฯ จำต้องยื่นจดหมายเลิกจ้างให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท โดยจะมีผลทันที่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบางส่วนจะมีผลในวันที่ 31 มกราคม และ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ จะทำการรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างงานให้กับพนักงานทุกท่านตามกฎหมายระบุไว้อย่างครบถ้วนทุกประการ ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินค่าเลิกจ้างสูงสุดถึง 300 วัน สำหรับพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนเหล่านี้จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เพื่อนพนักงานทุกท่านได้

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และถูกต้องเสมอมา เราขอยืนยันว่าเราไม่เคยดำเนินการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่เราเปิดดำเนินการ ชุมชนที่เราอยู่อาศัยเลย

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง