พัฒนาฝีมือแรงงานกว่า 3 หมื่นคนรับค่าจ้างอัตราใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พัฒนาฝีมือแรงงานกว่า 3 หมื่นคนรับค่าจ้างอัตราใหม่

สังคม
19 ธ.ค. 59
15:37
304
Logo Thai PBS
พัฒนาฝีมือแรงงานกว่า 3 หมื่นคนรับค่าจ้างอัตราใหม่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับค่าจ้างตามอัตราใหม่ ตั้งแต่ 400- 600 บาท

วันนี้( 19ธ.ค.2559) นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า จากเดิมได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้ว 55 สาขาอาชีพ และมติประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพิ่มอีก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 สาขา ทำให้ ช่วงเดือน 3 เดือนที่ผ่านมา มีแรงงานทดสอบฯแล้วกว่า 17,000 คน ไม่นับรวม ช่างไฟฟ้าในอาคารที่ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถอีกกว่า 27,000 คน ทั้งนี้ ซึ่งอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานส่วนนี้ระดับ 1,2 และ3 อยู่ที่วันละ 400บาท 500 บาท และ 600 บาทตามลำดับ

นายธีรพล กล่าวอีกว่า โดยในปี 2560 กพร.มีเป้าหมายอีกกว่า 20,000 คน ซึ่งจะช่วยให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ตามสาขาที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับอัตราค่าจ้างตามความสามารถและมีรายได้สูงขึ้น ได้รับประโยชน์ทั้งผู้ใช้แรงงานเอง ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้รับบริการ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและพล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทีใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นกลไกในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกำลังแรงงานของประเทศพร้อมก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตด้วย


สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ ที่ สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4837

ข่าวที่เกี่ยวข้อง