ปี 59 “รถตู้โดยสาร” เกิดอุบัติเหตุสูงสุด-คนขับประมาท-เสนอรัฐบังคับใช้กฎหมายจริงจัง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปี 59 “รถตู้โดยสาร” เกิดอุบัติเหตุสูงสุด-คนขับประมาท-เสนอรัฐบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

สังคม
21 ธ.ค. 59
12:20
307
Logo Thai PBS
ปี 59 “รถตู้โดยสาร” เกิดอุบัติเหตุสูงสุด-คนขับประมาท-เสนอรัฐบังคับใช้กฎหมายจริงจัง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ปี 2559 พบว่า อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทมีเพิ่มขึ้นและรุนแรง รถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

วันนี้ (20 ธ.ค.2559) นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 พบว่า “รถตู้โดยสาร ” เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

รถตู้โดยสาร

เกิดอุบัติเหตุ 215 ครั้ง หรือ 19.5 ครั้ง/เดือน 

บาดเจ็บ 1,102 คน หรือ 100 คน/เดือน 

ผู้เสียชีวิต 103 คน หรือ 9.4 คน/เดือน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
- เกิดจากความประมาทในการขับรถของผู้ขับขี่

สาเหตุความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต
- เกิดจากสภาพของรถตู้โดยสารดัดแปลงที่ไม่เหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสาร

รถทัวร์โดยสารประจำทาง 

เกิดอุบัติเหตุ 141 ครั้ง 

บาดเจ็บ 1,252 คน

เสียชีวิต 56 คน

รถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง

เกิดอุบัติเหตุ 52 ครั้ง

บาดเจ็บ 576 คน

เสียชีวิต 47 คน

รถแท็กซี่

เกิดอุบัติเหตุ 77 ครั้ง 

บาดเจ็บ 84 คน

เสียชีวิต 7คน

รถเมล์โดยสาร

เกิดอุบัติเหตุ 48 ครั้ง 

บาดเจ็บ 75 ครั้ง

เสียชีวิต 10 คน

ปัจจุบันมีรถโดยสารที่จดทะเบียนสะสมกับกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 156,089 คัน แบ่งเป็น

- รถตู้โดยสารจำนวน 41,202 คัน

- รถตู้โดยสารประจำทาง 16,002 คัน

- รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 24,136 คัน

- รถตู้ส่วนบุคคล 1,064 คัน

 


ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ เกิดจากหลายปัจจัยทั้งคน รถ และถนน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงและความประมาทของผู้ขับขี่ โครงสร้างรถโดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รูปแบบถนนที่เป็นอุปสรรค และไม่เอื้อต่อการขับขี่ของรถโดยสาร ความไม่พร้อมและการไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการของผู้ประกอบการ รวมถึงมาตรการกำกับดูแลของรัฐที่ไม่ต่อเนื่องจริงจัง

“แม้กฎหมายจะบังคับให้รถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย แต่จากการสำรวจคุณภาพความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถตู้และรถทัวร์โดยสารในปี 2558 ก็ยังพบปัญหาของรถโดยสารที่มีเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ไม่มีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ พนักงานขับรถขับรถด้วยความประมาท สภาพร่างกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การบรรทุกผู้โดยสารเกิน โดยเฉพาะในรถตู้ประจำทาง”

นายคงศักดิ์ เสนอทางแก้ไขปัญหาว่า จากปัญหาทั้งหมด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคเห็นว่า รัฐควรมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พัฒนาระบบสัญญาใบอนุญาต ตลอดจนความปลอดภัยรถโดยสารและเข้มงวดกับการตรวจรถโดยสารมากยิ่งขึ้น หากมีกรณีอุบัติเหตุซ้ำซาก ควรมีมาตรการพักใบอนุญาตการเดินรถของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยทางถนนและการลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง