เปิดบทลงโทษกฎหมายใหม่ "เมาแล้วขับ"

สังคม
5 ม.ค. 60
12:32
86,231
Logo Thai PBS
เปิดบทลงโทษกฎหมายใหม่ "เมาแล้วขับ"
ศปถ.สรุปสถิติ 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ ยอดตายพุ่ง 478 คน รัฐบาลล้อมคอก ออกกม.จราจรฉบับใหม่ เล็งพวกเมาแล้วขับ โทษหนักจำคุก1-5 ปี ปรับ 20,000 - 100,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาต

หลังจากประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดเป็นอัน ดับ 2 ของโลกนั้น ทำให้รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อสวัสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนน
โดยปีนี้มีการสรุป 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบเกิดอุบัติเหตุ 3,919 ครั้ง เสียชีวิต 478 คน บาดเจ็บ 4,128 คน โดย จ.ชลบุรี เสียชีวิตมากสุด 33 คน

จากสถิตินี้ ก็ชัดเจนว่า ความพยายามที่ผ่านๆมา ยังไม่ได้ผลเต็มที่นัก โดยเฉพาะสาเหตุจากการเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาล รับทราบถึงปัญหานี้ดี ที่น่าสนใจคือ เมื่อวานนี้ (4ม.ค.)คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ และมีการเพิ่มโทษเรื่องเมาแล้วขับด้วย


สำหรับการเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิด ฐานขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอื่นๆ จากเดิม จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 บาทถึง 2,0000 บาท เป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง - 20 ,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต และเพิ่มมาตรการยึดรถในชั้นศาล ไม่เกิน 7 วัน

ส่วนโทษในเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ คงโทษเดิมคือ จำคุก 1 - 5 ปี ปรับ 20,000 - 100,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ

ส่วนเมาแล้วขับแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจำคุก 2 - 6 ปี ปรับ 40,000 - 120,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต แต่หากเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คงโทษ จำคุก 3 - 10 ปี ปรับ 60,000 - 200,000 บาทรวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่


นอกจากนี้ ที่น่าสนใจอีกประเด็นคือการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย เดิมนั้นกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถสั่งทดสอบได้ แต่ไม่กำหนดวิธีการ แต่ในกฎหมายใหม่นี้จะกำหนดวิธีการให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ด้วยการทดสอบ ลมหายใจปัสสาวะ เลือดหรือวิธีการอื่นๆ ได้ แต่ต้องเท่าที่จำเป็น สมควร และเจ็บปวดน้อยที่สุด


อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการนำคำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 นั่นคือคำสั่งยึดรถคนที่เมาแล้วขับ คนที่ขับขี่อันตรายหรือแข่งรถในทางมาบรรจุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ โดยให้เจ้าของรถ หรือผู้ขับขี่ รับผิดชอบเรื่องค่าเก็บรักษารถเองด้วย

เป็นที่น่าสังเกตเรื่องการบังคับใช้คำสั่งคสช. ที่ 46/2558 โดยเฉพาะกรณียึดรถผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับ ที่ผ่านมา เป็นประกาศ คสช. แต่จะบังคับใช้เพียงช่วงเทศกาล ที่มีคนเดินทางมากๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เท่านั้น

แต่หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของ สนช. และมีผลบังคับใช้ จะทำบทเฉพาะกาล บังคับใช้เฉพาะช่วงเวลา หรือว่าจะใช้เป็นกฎหมายถาวร หรือจะมีการแปรญัตติเมื่อเข้าสู่ สนช. หรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป

แต่ที่แน่ๆคือกฎหมายฉบับนี้ ไม่น่าจะใช้บังคับได้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะออกเป็นคำสั่งตามมาตรา 44 มาบังคับใช้ก่อน แล้วจึงพิจารณาตามกระบวนการกฎหมายต่อไป นอกจากเมาแล้วขับแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดด้วยว่า ผู้ขับขี่ที่ค้างจ่ายค่าปรับ จะถูกชะลอการต่อภาษีรถหรือที่เรียกๆกันว่าป้ายวงกลม หรืออาจถึงขั้นยึดใบขับขี่ได้เลย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง