ภิกษุณี 72 รูป เรียกร้องตรวจสอบเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ กรณีห้ามเข้าวัง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ภิกษุณี 72 รูป เรียกร้องตรวจสอบเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ กรณีห้ามเข้าวัง

สังคม
12 ม.ค. 60
18:22
848
Logo Thai PBS
ภิกษุณี 72 รูป เรียกร้องตรวจสอบเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ กรณีห้ามเข้าวัง
ภิกษุณีและสามเณรี ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าวังเพื่อเจริญเมตตาถวายพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรองภิกษุสามเณร กรณีเลือกปฏิบัติระหว่างเพศต่อภิกษุณี

วันนี้ (12 ม.ค.2560) น.ส.กาญจนา สุทธิกุล ผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าภิกษุณีสงฆ์เถรวาทไทย 72 รูป เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือคณะกรรมการ วลพ. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรองภิกษุสามเณร กรณีเลือกปฏิบัติระหว่างเพศต่อกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าภิกษุณีสงฆ์เถรวาทไทย ที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปเจริญเมตตาจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มภิกษุณีสงฆ์ทำผิดกฎหมายคณะสงฆ์ ปี 2505 ไม่ได้รับรองให้ภิกษุณีเป็นคณะสงฆ์ ตามความหมายของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งทางกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าภิกษุณีสงฆ์ เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี 2557 จึงขอให้ยกเลิกการห้ามภิกษุณีสงฆ์ เข้าไปเจริญเมตตาจิตถวายเป็นพระราชกุศล

นางพนิดา หันสวาสดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กล่าวว่า เมื่อตรวจสอบองค์ประกอบคำร้อง หากเป็นไปตามกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปี 2550 จะนำเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติพิจารณาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง