ลุ้น 5 ปีคนไทยอ่านหนังสือเพิ่ม 90 นาทีต่อวันจากเดิมแค่ 66 นาที | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ลุ้น 5 ปีคนไทยอ่านหนังสือเพิ่ม 90 นาทีต่อวันจากเดิมแค่ 66 นาที

สังคม
17 ม.ค. 60
19:20
665
Logo Thai PBS
ลุ้น 5 ปีคนไทยอ่านหนังสือเพิ่ม 90 นาทีต่อวันจากเดิมแค่ 66 นาที
ครม.ไฟเขียว แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านแล้ว ตั้งเป้าระยะ 5 ปี คนไทยใช้เวลาในการอ่านเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน จากเดิม 66 นาทีต่อวัน พร้อมกระตุ้น-ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน-สร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

วันนี้(17ม.ค.2560) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บอกว่า ที่ประชุมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติรับทราบร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒน ธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 แล้ว สำหรับร่างแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปีในการแก้ปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤตด้านวัฒนธรรม และเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่และปลูกฝังค่านิยมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยในการรักการอ่าน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและการคิดอย่างสร้างสรรค์ จนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ได้ศึกษาแนวทางจากการส่งเสริมการอ่าน จากเกาหลี สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาสังคม นอกจากนี้ วธ.ได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดร่างแผนแม่บทฯ

​นายวีระ กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างแผนแม่บทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง และวางเป้าหมายภายใน 5 ปี คนไทยใช้เวลาในการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน จากเดิม 66 นาทีต่อวัน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในระดับชุมชนและสังคม ที่สนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมรักการอ่านและการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และมีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้  ขณะตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 อีกด้วย

-------------------------------------

ข่าวที่เกี่ยวข้อง