ม.44 ตั้ง "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ม.44 ตั้ง "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

เศรษฐกิจ
18 ม.ค. 60
08:22
845
Logo Thai PBS
ม.44 ตั้ง "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ตั้ง "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตั้งคณะกรรมการนโยบายฯ นายกฯ เป็นประธาน อนุมัติแผนพัฒนาพื้นที่

วันที่ 17 ม.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 77 ของรัฐธรรนูญชั่วคราว ตั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึงเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง โดยคำสั่งนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหรือ กรศ.ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัดกระทรวง รวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด เป็นกรรมการ มีอำนาจเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ ให้ความเห็นชอบแผนหรือโครงการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ในคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ ยังกำหนดให้ กรศ.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระเบียงเศรษฐกิจนี้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชุดต่างๆ จะมีเลขาธิการของแต่ละชุด เพื่อให้การขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ทำหน้าที่เลขาฯ มีอำนาจสามารถอนุมัติเบ็ดเสร็จในการตั้งโรงงานที่เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ หรือ One Stop Service ยึดตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง