นายกฯ เตรียมเรียกประชุมที่ปรึกษา 4 ชุดย่อย ป.ย.ป. 6 มี.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯ เตรียมเรียกประชุมที่ปรึกษา 4 ชุดย่อย ป.ย.ป. 6 มี.ค.นี้

การเมือง
24 ก.พ. 60
12:03
366
Logo Thai PBS
นายกฯ เตรียมเรียกประชุมที่ปรึกษา 4 ชุดย่อย ป.ย.ป. 6 มี.ค.นี้
เลขาฯ ป.ย.ป.เผยนายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกประชุมคณะที่ปรึกษากรรมการทั้ง 4 ชุดย่อยในวันที่ 6 มีนาคมนี้ เพื่อมอบนโยบายและขอบคุณที่มาร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (24 ก.พ.2560) นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เปิดเผยว่า หลังลงนามแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาใน 4 คณะทำงานภายใต้ ป.ย.ป.ทั้ง 39 คน แล้ว นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกประชุมคณะที่ปรึกษากรรมการทั้ง 4 ชุดย่อยในวันที่ 6 มีนาคมนี้ เพื่อมอบนโยบายและขอบคุณที่มาร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งนอกจากการลงพื้นที่แล้ว คณะที่ปรึกษายังจะมีส่วนในการขยายเครือข่ายไปยังคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างความรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ

สำหรับรายชื่อคณะที่ปรึกษาชุดแรกในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ มีภาคเอกชน อย่างนายกานต์ ตระกูลฮุน จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รวมถึงนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศมีชื่อของนายเทียนฉาย กีระนันท์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงนายบัณฑูร ล่ำซำ จากธนาคารกสิกรไทย และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

ส่วนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนใหญ่เป็นอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึง นพ.กำจร ตติยกวี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงนายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด และนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มีนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง