คพ.งัดกม.ขยะ "เบรก"สูบน้ำเสียบ่อขยะนครศรีธรรมราช บำบัดในระบบชุมชน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คพ.งัดกม.ขยะ "เบรก"สูบน้ำเสียบ่อขยะนครศรีธรรมราช บำบัดในระบบชุมชน

สิ่งแวดล้อม
28 ก.พ. 60
16:35
1,910
Logo Thai PBS
คพ.งัดกม.ขยะ "เบรก"สูบน้ำเสียบ่อขยะนครศรีธรรมราช บำบัดในระบบชุมชน
กรมควบคุมมลพิษ ให้เทศบาลนครศรีธรรมราชเก็บขยะในบ่อที่ถูกน้ำท่วม 3 บ่อออกทั้งหมด แล้วส่งให้เอกชนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ(RDF) แทนการระบายน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

วันนี้(28 ก.พ.2560) นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรณีปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยจากน้ำท่วมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มีปริมาณขยะสะสมกว่า 1.2 ล้านตัน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำบ่อขยะฯ รั่วไหลลงพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ำสาธารณะ ว่า การระบายน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนไม่เหมาะสม เนื่องจากน้ำเสียที่มาจากกองขยะมีค่าความสกปรกมาก 2,000 - 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่าระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนจะรองรับได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หากรับเข้ามาจะทำให้ระบบเสียหายได้

ทั้งนี้ โดยระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนออกแบบให้รองรับได้เพียงบีโอดีที่ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1 ออกให้หมด  ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 บ่อ ด้วยการเสริมคันดินโดยรอบของบ่อ  ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 2 และ 3 เพื่อเติมอากาศ นอกจากนี้ต้องจัดทำรางรองรับน้ำเสียโดยรอบพื้นที่กองขยะมูลฝอยทั้งหมดคำนึงถึงการไหลตามแรงโน้มถ่วง เพื่อให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1

รวมทั้ง ขุดบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 4 (บ่อใหม่) ในพื้นที่ว่างด้านติดกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล ต้องคำนึงถึงปริมาตรน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น และจัดทำท่อลำเลียงน้ำเสียจากบ่อที่ 3 ไปกักเก็บยังบ่อที่ 4 (บ่อใหม่) สำหรับดินที่เหลือจากการขุดบ่อใหม่ให้นำมาใช้เพื่อปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียที่เหลือ หรือกลบทับขยะมูลฝอย ถือเป็นข้อเสนอทางเทคนิคที่ใช้เป็นมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินการท้องถิ่นเจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

รองอธิบดี คพ. ระบุว่า ขณะนี้ทาง คพ. ประสาน บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มาให้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ(RDF) ที่โรงปูนทุ่งสง

 
คำแนะนำดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ มี พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 กำกับดูแลการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ ในส่วนของ คพ.เป็นหน่วยงานกำกับในเรื่องเทคนิควิชาการในการจัดการขยะมูลฝอย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง