หลายภาคส่วนเข้าร่วมระดมความเห็นเวทีเสวนา "คลองไทย" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

หลายภาคส่วนเข้าร่วมระดมความเห็นเวทีเสวนา "คลองไทย"

ภูมิภาค
26 มี.ค. 60
13:41
389
Logo Thai PBS
หลายภาคส่วนเข้าร่วมระดมความเห็นเวทีเสวนา "คลองไทย"
หลายภาคส่วนเข้าร่วมเวทีเสวนา "คลองไทย" ซึ่งเป็นการขุดคลองเชื่อมระหว่างฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน โดยให้มีการเสนอความเห็นและข้อสงสัยก่อนส่งต่อไปยังรัฐบาล

วันนี้ (26 มี.ค.2560) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ม.อ. จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ "คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร" โดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง นักวิชาการ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน กว่า 500 คน เข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อมูลจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมแสดงความคิดเห็น ในโครงการคลองไทย เป็นแผนพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ 9A โดยขุดคลองจาก จ.สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ ระยะทางรวมกว่า 135 กิโลเมตร กว้าง 350-400 เมตร ลึก 30 เมตร พร้อมแผนรองรับการนำดินถมสร้างเกาะเทียม 2 เกาะ เกาะละประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ที่ จ.สงขลา และกระบี่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ ซึ่งโครงการทั้งหมดใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ใช้เวลาขุดประมาณ 6 ปี

สำหรับการจัดเวทีวันนี้ จะมีการเสวนาและวิพากษ์ถึงประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ที่มาและแนวคิดในการขุด "คลองไทย" หรือ "คอคอดกระ" จากอดีตถึงปัจจุบัน, ผลการศึกษาถึงความเป็นไปได้ขั้นต้นในการขุดคลอง, ข้อสรุปทางวิชาการของเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนแสดงความคิดเห็นและฝากข้อสงสัยไปยังรัฐบาล

นายวาฬิฉัตร ทิพโอสถ ตัวแทนประชาชน ได้ลุกขึ้นสอบถามในเรื่องของความกังวลกับโครงการคลองไทยว่า เวทีนี้มีการพูดถึงแต่เรื่องที่ดีมาก มองในเชิงเศรษฐกิจ ผลดีที่จะเกิดขึ้น แต่ไม่ได้มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนใน จ.สงขลา และหลายจังหวัดใกล้เคียง ประเด็นข้อกังวล คือในเรื่องของความมั่นคง ซึ่งไม่มีใครรับรองได้ว่าเมื่อมีการขุดคลองแล้ว ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจะหมดไป ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนจะลดลงไป ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป แหล่งน้ำจืดเชื่อมระหว่างระโนดกับพัทลุงจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลของทรัพยากรธรรมชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง