"กลุ่มพีมูฟ" จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินช่วยคนจน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"กลุ่มพีมูฟ" จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินช่วยคนจน

สังคม
30 มี.ค. 60
12:15
535
Logo Thai PBS
"กลุ่มพีมูฟ" จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินช่วยคนจน
เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) รวมตัวชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินของคนมีรายได้น้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ และเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินให้มีผลบังคับใช้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม

วันนี้ (30 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) 25 จังหวัด เดินทางมาที่สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อติดตามทวงถามการแก้ไขปัญหาการปฏิรูปที่ดินจากรัฐบาล โดยมีการนำดินจากพื้นที่ต่างๆ ทุกภูมิภาค มากองรวมกันและหยอดเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมนำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดแสดง หวังสะท้อนให้เห็นว่า ที่ดินคือชีวิต ให้ผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งสร้างรายได้และอาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาสะท้อนปัญหาประชาชนที่อ้างว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่บุกเบิก ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 20 พื้นที่ แต่กลับถูกไล่รื้อ และดำเนินคดีจากนโยบายทวงคืนผืนป่ามาตั้งแต่ปี 2557 ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ไพโรจน์ วงงาน ชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่ดินในเขตอนุรักษ์ จ.ชัยภูมิ บอกว่า ต้องการให้รัฐบาลทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ ชะลอนโยบายทวงคืนฝืนป่า ยุติการตัด ทำลายพืชผลการเกษตร การไล่รื้อชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนอยู่อาศัยและทำกิน ตลอดจนเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

ขณะที่กลุ่มพีมูฟ เรียกร้องให้เดินหน้านโยบายการจัดการที่ดินแปลงรวมโดยชุมชน หรือโฉนดชุมชน โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต้องบรรจุระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดโฉนดชุมชน เป็นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ดิน ตลอดจนปรับระเบียบของ คทช.ให้สอดคล้องกันในลักษณะการจัดการที่ดินแปลงรวมโดยชุมชน เร่งดำเนินการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน และเร่งส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชน ที่ผ่านความเห็นชอบประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) และหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ให้มีผลบังคับใช้ โดยเปิดให้กลุ่มพีมูฟเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดัน กำหนดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาครอบคลุมถึงพื้นที่ทำกิน ให้ระบบกลุ่มบริหารจัดการแปลงรวมจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน รวมถึงมีมาตรการการต่อรองในการจัดซื้อที่ดินเอกชน

ทั้งนี้ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับข้อเรียกร้อง โดยเปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญตัวแทนเครือข่ายประชุมหารือติดตามการแก้ปัญหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง