เร่งผลิตแรงงานฝีมือป้อน EEC คาด 5 ปีเพิ่ม 2.3 ล้านคน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เร่งผลิตแรงงานฝีมือป้อน EEC คาด 5 ปีเพิ่ม 2.3 ล้านคน

สังคม
17 เม.ย. 60
09:41
280
Logo Thai PBS
เร่งผลิตแรงงานฝีมือป้อน EEC คาด 5 ปีเพิ่ม 2.3 ล้านคน
กระทรวงแรงงาน ขานรับรัฐบาล เดินหน้าผลิตแรงงานฝีมือป้อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC คาด 5 ปีเพิ่มอีก 2.3 ล้านคน

วันนี้(17 เม.ย.2560) นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลเดินหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก รองรับการเป็นฐานการผลิต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ทำแผนยุทธศาสตร์ รองรับระยะยาว ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับการเติบโตของอีอีซี

โดยช่วง 6 เดือนแรก เตรียม ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น โดยนำนักศึกษาอาชีวะในระบบทวิภาคี ระดับปวส.ปีที่ 2 เข้าฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบกิจการ ในระหว่างปิดภาคเรียน


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง พัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ หุ่นยนต์ และสาขาอื่น พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการแรงงาน โดยตั้งเป้าว่าระหว่างปี 2560-2564 จะมีการผลิตแรงงานฝีมือป้อนพื้นที่ได้ถึง 2,330,000 คน