กรมศิลปากร ชี้ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 43 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมศิลปากร ชี้ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 43

Logo Thai PBS
กรมศิลปากร ชี้ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 43
กรมศิลปากร เผยความคืบหน้าการก่อสร้างสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คืบหน้าร้อยละ 43

วันนี้ (11 พ.ค.2560) กรมศิลปากร เผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ มีความคืบหน้า ดังนี้

พระเมรุมาศ ความคืบหน้าการก่อสร้างภาพรวมร้อยละ 43 ส่วนงานโครงสร้างร้อยละ 91 งานงานด้านสถาปัตยกรรม ร้อยละ 25 ขณะนี้ได้ทำการติดตั้งโครงสร้างรับพื้นชาลาชั้น 2-3 แล้วเสร็จ เริ่มติดตั้งโครงสร้างบันไดและลิฟต์ และเริ่มติดตั้งโครงไม้รับบัวฐานปัทม

พระที่นั่งทรงธรรม ความคืบหน้าการก่อสร้างภาพรวมร้อยละ 29 งานโครงสร้างร้อยละ 99 งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ 17 โดยเริ่มงานมุงหลังคาแล้ว

 

ศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ 43 งานโครงสร้างร้อยละ 96 งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ 6

ศาลาลูกขุน 2 จำนวน 2 หลัง งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้านทิมและทับเกษตร งานโครงสร้างคืบหน้าประมาณร้อยละ 40

ความคืบหน้าการก่อสร้าง เกยลา ร้อยละ 32 โครงสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 พลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนฯ ร้อยละ 32 โครงสร้างแล้วเสร็จร้อยะ 80

พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ร้อยละ 38 โครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 95
พลับพลายกสนามหลวง ร้อยละ 14 โครงสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 35

ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ เทวดานั่ง อัญเชิญฉัตรและอัญเชิญบังแทรกทำพิมพ์ แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการหล่อและเขียนสี เทวดายืนอัญเชิญฉัตรและอัญเชิญพุ่ม ดำเนินการปั้นเก็บรายละเอียดส่วนลวดลาย มหาเทพ ได้แก่ พระอิศวร (พระศิวะ) อยู่ในขั้นตอนปั้นแต่งเก็บรายละเอียดเครื่องทรง

พระนารายณ์ (พระวิษณุ) หล่อด้วยไฟเบอร์กลาสและทำสีรองพื้นเพื่อส่งเขียนสีแล้ว พระ อินทร์ เก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนส่งทำพิมพ์ พระพรหม หล่อไฟเบอร์กลาสแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการเขียนสี ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก อยู่ระหว่างปั้นเครื่องทรงและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์

สัตว์ประจำทิศ ความคืบหน้า ช้าง ทิศเหนือ ดำเนินการปั้นแล้วเสร็จทั้ง ๒ ตัว อยู่ระหว่างการ
ประกอบ และดำเนินการปั้นส่วนฐานประกอบ ม้า ทิศตะวันตก ดำเนินการเขียนสีแล้วเสร็จ
โค ทิศใต้ ดำเนินการเขียนสีแล้วเสร็จ 1 ตัว สิงห์ ทิศตะวันออก ดำเนินการปั้นแต่งเก็บราย ละเอียด


จิตรกรรมฉากบังเพลิง ดำเนินการขยายแบบขนาดเท่าจริง ลงสีบรรยากาศแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเขียนรายละเอียดภาพในส่วนภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ และส่วนเทพชุมนุม ภาพโครงการพระราชดำริ ดิน น้ำ ลม ไฟ อยู่ระหว่างเขียนรายละเอียด ส่วนฉากบังเพลิงด้านในดำเนินการคัดลอกลวดลายเพื่อลงสีเขียนลายในลำดับต่อไป สำหรับจิตรกรรมโครงการพระราชดำริภายในพระที่นั่งทรงธรรม ดำเนินการโดย สำนักช่างสิบหมู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ได้มีการประชุมหารือรูปแบบวิธีการทำงาน และวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว

การจัดสร้างพระโกศจันทน์และช่อไม้จันทน์ ดำเนินการโกรกฉลุลวดลาย ประดับลวดลายบนหุ่นโครงสร้างหีบไม้จันทน์ และดำเนินการขึ้นหุ่นส่วนโครงสร้างพระโกศจันทน์ สำหรับการจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ ดำเนินการขึ้นหุ่นพระโกศแล้วเสร็จ ดำเนินการส่งต้นแบบถ้ำศิลาไปกลึง ส่วนงานจัดสร้างเครื่องสังเค็ด ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ

การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ พระมหาพิชัยราชรถ ดำเนินการประดับกระจกส่วนองค์ระฆังแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินการประดับ กระจกส่วนสันตะเข้และประดับแวว

ส่วนหลังคาบุษบก ประดับกระจกส่วนหน้ากระดานชั้นเกริน ชั้นที่ ๑ ด้านหลัง และด้านหน้าแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้านพระที่นั่งราเชนทรยาน ช่างสิบหมู่ดำเนินการลอกผิวทองส่วนที่ชำรุดเสียหายออก สกัดลวดลายให้คมชัด และแกะลวดลายใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ดำเนินการทำพื้นรักเพื่อทำการปิดทอง ประดับกระจกส่วนหลังคาใหม่ตามลวดลายและสีเดิม เตรียมพื้นรักรอบสองในส่วนองค์ราเชนทรยานเพื่อดำเนินการปิดทองในลำดับต่อไป และเริ่มปิดทองในส่วนประกอบต่างๆ

พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ดำเนินการจัดสร้างหุ่นโครงสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้ เริ่มดำเนินการแกะสลักลายองค์ประกอบส่วนต่างๆ ส่วนราชรถปืนใหญ่ ได้เคลื่อนย้ายจากกรมสรรพาวุธทหารบก ไปยังโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักช่างสิบหมู่ จะดำเนินการแกะลายตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบในการแกะสลักลายต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง