สคบ.ส่งตัวอย่างกระทะ Korea King ตรวจสอบเพิ่ม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สคบ.ส่งตัวอย่างกระทะ Korea King ตรวจสอบเพิ่ม

สังคม
15 พ.ค. 60
10:31
7,453
Logo Thai PBS
สคบ.ส่งตัวอย่างกระทะ Korea King ตรวจสอบเพิ่ม

สคบ.เตรียมส่งตัวอย่างกระทะให้อีก 2 หน่วยงานตรวจสอบ คาดว่าจะรู้ผลภายใน 2 วัน ส่วนการตรวจสอบของ รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ คาดว่าจะทราบผลภายในวันนี้ ขณะที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมเรียกผู้บริหารผลิตภัณฑ์โคเรีย คิง มาชี้แจงเรื่องการโฆษณาและการตั้งราคาขายในวันที่ 17 พฤษภาคม

วันนี้ (15 พ.ค.2560) สำนักคณะกรรมกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะส่งตัวอย่างกระทะ Korea King ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ยังศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ก่อนที่จะทราบผลภายในวันที่ 17 พฤษภาคม

นอกจากนี้จะส่งตัวอย่างกระทะไปยังกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาการปนเปื้อนหรือหลุดร่วงของสารเคมีต่างๆ กรณีที่มีการนำมาประกอบอาหารด้วย ซึ่งคาดว่าจะทราบในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกัน

ส่วนการส่งตัวอย่างกระทะให้ รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วิเคราะห์ทดสอบหาข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อ 3 วันก่อน คาดว่าจะมีการแจ้งผลทดสอบกลับไปยัง สคบ.ภายในวันนี้ ซึ่งหาก สคบ. ได้รับผลการตรวจพิสูจน์แล้ว จะส่งผลให้คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พิจารณาดำเนินการใส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ รศ.วีรชัย เปิดเผยว่าได้นำตัวอย่างกระทะไปตรวจสอบด้วยการตัดแยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อส่งเข้าห้องทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นพื้นผิวกระทะ คาดว่าไม่ได้ทำมาจากเหล็ก แต่ทำมาจากวัสดุประเภทอะไรนั้นต้องรอผลการตรวจสอบจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงจะทราบว่ามีการเคลือบผิวกระทะกี่ชั้น เป็นสารใดบ้าง รวมไปถึงการตรวจสอบว่าโพลิเมอร์ของกระทะนั้นทำมาจากเทฟล่อนหรือส่วนประกอบอื่นหรือไม่

ด้านนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคม จะเชิญผู้บริหารของกระทะโคเรียคิงเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ กับคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ประเด็นข้อเท็จจริงของการโฆษณา ทั้งด้านราคา คุณสมบัติ และคุณภาพสินค้า รวมทั้งประเด็นการจัดให้มีของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า เพื่อตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาหรือไม่

หลัง สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมาว่า การโฆษณาของกระทะโคเรียคิง มีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงและไม่น่าจะถูกต้อง จึงต้องการให้สคบ.ดำเนินการตรวจสอบ
ทั้งนี้ โทษของการกระทำผิดเกี่ยวกับการโฆษณาตามกฎหมายของ สคบ.คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการ ระบุว่ากระทะโคเรียคิงมีความผิดจริง ทางบริษัทสามารถยื่นอุทธณ์ต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่กำกับดูแล สคบ.ได้ภายใน 30 วัน แต่ผลจะออกมาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง