ประมงพื้นบ้านสตูลนำ “ซั้งเชือก” ทำประมงอนุรักษ์สัตว์ทะเล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประมงพื้นบ้านสตูลนำ “ซั้งเชือก” ทำประมงอนุรักษ์สัตว์ทะเล

ภูมิภาค
31 พ.ค. 60
06:44
1,246
Logo Thai PBS
ประมงพื้นบ้านสตูลนำ “ซั้งเชือก” ทำประมงอนุรักษ์สัตว์ทะเล
เครือข่ายประมงพื้นบ้านขอนคลาน จ.สตูล นำภูมิปัญญาท้องถิ่น “ซั้งเชือก” ใช้แก้ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลง

ปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่เริ่มมีปริมาณลดลง หลังชาวประมงเพิ่มขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทำให้มีต้นทุนการทำประมงสูงขึ้น และเกิดความไม่แน่นอนของปริมาณสัตว์น้ำ และต้องคอยพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของปริมาณสัตว์น้ำทะเลโดยธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวนั้น

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) ประมงจังหวัด และฝ่ายปกครอง จัดทำประชาคมหมู่บ้าน และมีมติในการทำประมงชนิด “ซั้งเชือก” ซึ่งเป็นวิถีของภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำ

“ซั้งเชือก” มีลักษณะเสมือนหญ้าเทียมในทะเล โดยเป็นเชือกใยยักษ์แยกเชือกจากเส้นใหญ่ ให้เป็นเส้นเล็กฝอยนำไปวางลงในทะเล จุดที่มีความลึกของน้ำทะเลที่พอเหมาะจะเป็นแหล่งเพาะฟักตัวของสัตว์น้ำทะเลวัยอ่อน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทะเลขนาดเล็ก รวมถึงปลานานาชนิดมาอาศัยอยู่รวมกัน และถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้ชาวประมงพื้นบ้านโดยเลิกใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง