สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.คดีอาญาฯ นักการเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.คดีอาญาฯ นักการเมือง

การเมือง
2 มิ.ย. 60
14:46
539
Logo Thai PBS
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.คดีอาญาฯ นักการเมือง
ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นร่างกฎหมายลูกฉบับที่ 3 จากทั้งหมด 10 ฉบับ โดยย้ำหลักการพิจารณาคดีลับหลัง เพื่อแก้ปัญหานักโทษหนีคดี

วันนี้ (2 มิ.ย.2560) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 190 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เสียง รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามที่ กรธ.เสนอ โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ชี้แจงหลักการสำคัญว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการเดิมที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกร่างมา แต่สิ่งที่ กรธ.กำหนดเพิ่ม คือการบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการไต่สวนให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพ้ชนะคดี ด้วยช่องโหว่ของกฎหมาย โดยให้ศาลเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริงได้เพื่อความยุติธรรมต่อส่วนรวม

ส่วนหลักการดำเนินคดียังยึดหลักการให้มีจำเลยมาสู้คดี ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 25 แต่ได้เพิ่มเติมเงื่อนไขสำคัญไว้ในมาตรา 26, มาตรา 27 และมาตรา 28 ที่กำหนดยกเว้นให้พิจารณาคดีลับหลังได้ หากมีหลักฐานชัดว่ามีการออกหมายจับแล้ว แต่ไม่สามารถนำตัวจำเลยมาศาลเพื่อรับฟ้องหรือดำเนินคดีได้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์จำเลยในการตั้งทนายความต่อสู้คดีและในกรณีเมื่อคดีตัดสินไปแล้วแต่จำเลยกลับมา หากจำเลยจะขอรื้อฟื้นคดีใหม่ก็สามารถทำได้ ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นไปตามหลักการสากล ไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน โดยสมาชิก สนช.ส่วนใหญ่ อภิปรายสนับสนุนหลักการที่ กรธ.เพิ่มเติม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง