ครม.อนุมัติ 4 มาตรการ ดูแลราคายางพารา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.อนุมัติ 4 มาตรการ ดูแลราคายางพารา

เศรษฐกิจ
13 มิ.ย. 60
20:05
1,831
Logo Thai PBS
ครม.อนุมัติ 4 มาตรการ ดูแลราคายางพารา
ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ มั่นใจดันราคาให้สูงขึ้น ด้านเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหา

วันนี้ ( 13 มิ.ย.2560 ) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการดูแลราคายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 4 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายเวลาชำระหนี้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ออกไป 3 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 31 มี.ค.60-31 มี.ค.63

 

 

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งยังมีเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,077 ล้านบาท และขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางรวมเงินวงเงิน 28,174 ล้านบาท ออกไปอีก 3 ปี

นอกจากนี้ ยังขยายโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกไปถึง เม.ย.2562 โดยมั่นใจว่าทั้ง 4 มาตรการ จะช่วยดูดซับปริมาณยางในระบบ และจะผลักดันให้ราคายางพาราขึ้นมาอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

 

 

ขณะที่ เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง ร่วมตัวกันขึ้นป้ายเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาราคายางพารา พร้อมประกาศไม่เห็นด้วยที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเงินชดเชยช่วยเหลือเฉพาะรายบุคคลที่ตกค้าง และหากรัฐบาลยังไม่มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และะมีการประชุมกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวอีกครั้งในวันที่ 15 มิ.ย.นี้

 

 

วันพรุ่งนี้ ( 14 มิ.ย.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขราคายางพารา ข้อเสนอของชาวสวน และแนวโน้มสถานการณ์ราคายางในประเทศ แต่สถานการณ์ราคายางพาราในวันนี้ยังคงไม่ปรับตัวดีขึ้นโดยวันนี้ราคาประมูลยางแผ่นดิบที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ปรับลดลงอีกกิโลกรัมละกว่า 1 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง