ลุ้นผลแอดมิชชั่น 6 โมงเย็นวันนี้ เด็กนครฯ คว้าคะแนนสูงสุด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ลุ้นผลแอดมิชชั่น 6 โมงเย็นวันนี้ เด็กนครฯ คว้าคะแนนสูงสุด

สังคม
15 มิ.ย. 60
16:30
1,868
Logo Thai PBS
ลุ้นผลแอดมิชชั่น 6 โมงเย็นวันนี้ เด็กนครฯ คว้าคะแนนสูงสุด
นักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คว้าคะแนนสูงสุดแอดมิชชั่นปี 2560 เตรียมประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. และหน่วยงานอีก 11 แห่ง ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

วันนี้ (15 มิ.ย.2560) ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จะมีการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ประจำปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นทางการ ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล 11 แห่ง

สำหรับปีนี้ มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบกลาง 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งหมด 81,232 คน จำนวน 3,719 สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งตรวจร่างกายจำนวน 70,689 คน

ทั้งนี้ คณะและสาขาที่มีการแข่งขันสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:43 และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.03 คือ นายครองพิภพ วิรัตินันท์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช สอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง