ปรับเพิ่มโทรศัพท์บ้านจาก 9 เป็น 10 หลัก ปี 64

Logo Thai PBS
ปรับเพิ่มโทรศัพท์บ้านจาก 9 เป็น 10 หลัก ปี 64
ภายในปี 2564 เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ หรือ โทรศัพท์บ้าน จะปรับใหม่ให้ใหม่เป็น 10 หลัก จากเดิมมี 9 หลัก เพื่อนำตัวเลขขึ้นต้นเดิมของโทรศัพท์บ้าน มาใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ รองรับความต้องการเลขหมายที่เพิ่มขึ้น

วันนี้ (27 มิ.ย.2560) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กสทช. หารือเกี่ยวกับการเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ หรือ โทรศัพท์บ้าน จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก จากเดิมขึ้นต้นด้วย 02 , 03 ,05 และ 07 ต่อด้วยเลขหมาย 7 หลัก ก็จะมีการเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายเลข 0 ให้ครบ 10 หลัก เช่น 01-2-ตามด้วยโทรศัพท์ 7 หลัก หลังการปรับโทรศัพท์บ้านใหม่ 10 หลัก จะนำเบอร์นำหน้าของโทรศัพท์เดิม มาใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์มือถือทำให้โทรศัพท์มือถือจะมีเลขหมายขึ้นต้นด้วย 02,03,05, และ 07 ทำให้โทรศัพท์มือถือมีเลขหมายเพิ่มขึ้นเป็น 760 ล้านเลขหมาย จากเดิมที่เหลือให้จัดสรรเพียง 52.5 ล้านเลขหมาย ขณะที่โทรศัพท์บ้านจะมีเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านเลขหมาย เป็น 100 ล้านเลขหมาย

สำหรับกระบวนการทำงานทีโอที ต้องของงบประมาณจาก กสทช. เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์บ้าน ให้เสร็จภายในปี 2562 เพื่อให้ กสทช.เสนอสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู บริหารจัดการคลื่นไม่ให้รบกวนกัน ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี

ดังนั้นคาดว่าภายในปี 2564 เรื่องการเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์จะต้องเสร็จสิ้นจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถใช้เบอร์เก่าและเบอร์ใหม่ที่เพิ่มหมายเลขควบคู่กันได้ทั้ง 2 เบอร์ก่อน เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นถึงจะเปลี่ยนใช้เบอร์ใหม่ถาวร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง