พศ.กราบทูล "สมเด็จพระสังฆราช" วินิจฉัยมติ มส.ตั้งเจ้าคณะฉะเชิงเทรา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พศ.กราบทูล "สมเด็จพระสังฆราช" วินิจฉัยมติ มส.ตั้งเจ้าคณะฉะเชิงเทรา

สังคม
26 ก.ค. 60
14:17
1,030
Logo Thai PBS
พศ.กราบทูล "สมเด็จพระสังฆราช" วินิจฉัยมติ มส.ตั้งเจ้าคณะฉะเชิงเทรา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีหนังสือกราบทูล "สมเด็จพระสังฆราช" ทรงวินิฉัยมติมหาเถรสมาคม (มส.) ตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมิชอบ เหตุประพฤติผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

วันนี้ (20 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงายว่า การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวราราม และกรรมการ มส. เป็นประธานการประชุมแทนสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากมีพระอาการประชวร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการ มส. ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เสนอวาระเร่งด่วนต่อที่ประชุมและแจ้งรายงานของพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 ว่า พระธรรมปริยัติมุนี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดว่างลง เจ้าคณะภาค 12 จึงเสนอขอแต่งตั้งพระราชปริยัตสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม และเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแทน โดยที่ประชุม มส. มีมติเห็นชอบตามที่มีการเสนอ

ต่อมา มีรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะเลขาธิการ มส. มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ทรงวินิจฉัยและขอโปรดมีพระบัญชา เนื่องจากพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 มีลิขิตถึง พศ. ขอให้พิจารณาอธิกรณ์ พระราชปริยัตสุนทร เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ได้แก่

1.ประพฤติผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงในปี 2552 จนกระทั่งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติว่า พระปริยัตสุนทร ประพฤติผิดจริยาสังฆาธิการอย่างร้ายแรง โดยเสนอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ แต่เรื่องเงียบหายไปและยังได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์

2.ไม่ให้ความสำคัญในการทำสังฆกรรมฟังสวดปาฏิโมกข์ ที่วัดจัดให้มีการสวดภายในพระอุโบสถเดือนละ 2 ครั้ง ใน 1 ปี

3.ละเว้นการปฏิบัติศาสนกิจบนศาลการเปรียญในวัดธรรมสวนทั้ง 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ

4.ไม่ใส่ใจเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ที่กำหนดประชุมทุกเดือน

5.ปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการห้ามปรามกรณีให้ผู้ใกล้ชิดกล่าวร้ายเจ้าอาวาส

ทั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดโสธร รายงานความประพฤติและข้อมูลการสอบสวนอธิกรณ์ของพระปริยัตสุนทร และพระอีก 6 รูป เพื่อนำทูลต่อสมเด็จพระสังฆราช และนำเสนอคณะกรรมการ มส. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง